Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 11
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(11:6) Jest lepak wiara (onych rzeczy) których się nadziewamy podłoga, okazanie niewidomych. [2] »(11:7) Bo wtej starszy świadectwo wzięli. [3] »(11:8) Wiarą rozumiemy stworzone być wieki słowem Bożym, a zniewidomych widomemi uczynione. [4] »(11:9) Wiarą więtszą offiarę Abel niż Kain przyniósł Bogu, przez którą świadecstwo wziął, że jest sprawiedliwy, wedle świadecstwa Bożego o darzech jego, i przez tę umarszy jeszcze mówi. [5] »(11:10) Wiarą Enoch przeniesion aby nie ujrzał śmierci, i nie nalezion, dla tego że ji Bóg przeniósł. Bo pierwej niż przeniesion, jego świadecstwo otrzymał że się spodobał Bogu. [6] »(11:11) Lecz krom wiary niepodobna (rzecz) podobać się. Bo wierzyć musi kto przystępuje ku Bogu, że jest Bóg, i którzi go szukają, odpłajcą będzie. [7] »(11:12) Wiarą napomniony Noe o onych (rzeczach) które jeszcze nie były widome, nabożny będąc zgotował skrzynię na zachowanie domowi swemu, przez którą osądził świat, a wedle wiary został dziedzicem sprawiedliwości. [8] »(11:13) Wiarą wezwany Abraham posłuchał że wyszedł na miejsce które miał wziąć w dziedzictwo; i wyszedł niewiedząc gdzie szedł. [9] »(11:14) Wiarą wprowadził się do ziemie obiecanej, jako (do) cudzej, wnamieciech mieszkając z Izaakiem i Jakobem zdziedzicami spolnemi tejże obietnice. [10] »(11:15) Bo oczekawał miasta mającego fundamenty, którego rzemieśnikiem i budowniczem (sam) Bóg. [11] »(11:16) Wiarą i sama Sara moc ku założeniu nasienia wzięła, że nad słuszny czas wieku urodziła; ponieważ (za) wiernego miała obiecującego. [12] »(11:17) Dla tego też od jednego, i to zmartwiałego, zrodzili się jako gwiazdy niebieskie mnóstwem, i jako piasek przy brzegu morskiem nie zliczony. [13] »(11:18) Wedle wiary pomarli ci wszyscy nie wziąwszy obietnic, ale je zdaleka widząc i witając, i zeznawając że goście i przychodnie są na ziemi. [14] »(11:19) Bo którzy to mówią, dają znać, iż ojczyzny szukają. [15] »(11:20) A jeśliby onę wspominali z której wyszli, mieli wszak czas wrócić się. [16] »(11:21) Lecz teraz lepszej żądają. To jest, niebieskiej. Dla tego niewstydzi się Bóg zwać się Bogiem ich. Bo zgotował im miasto. [17] »(11:22) Wiarą offiarował Abraham Izaaka (będąc) kuszon, i jednorodnego przyniósł obietnice przyjąwszy. [18] »(11:23) Ku któremu rzeczono było, że w Izaaku będzie tobie nazwane nasienie. [19] »(11:24) Rozmyśliwszy, iż zmartwych wskrzesić mocen Bóg, zkąd go też nie jako wziął. [20] »(11:25) Wiarą o przyszłych błogosławił Izaak Jakoba i Ezawa. [21] »(11:26) Wiarą Jakob umierając każdego z synów Jozefowych błogosławił, i pokłonił się (Bogu) podparszy się laską swą. [22] »(11:27) Wiarą Jozef konając o wyściu synów Izraelowych wspomniał, i o kościach swych roskazał. [23] »(11:28) Wiarą gdy się urodził Moiżesz utajon był (przez) trzy miesiące od rodziców jego, iż widzieli piękne otroczątko, i nie bali się zapowiedzi królewskiej. [24] »(11:29) Wiarą Moiżesz już wielki będąc, zabił Eiptczyka, bacząc żal bratow swych. (11:30) Wiarą Moiż[e]sz wielki będąc nie dał się zwać synem córy Faraonowej. [25] »(11:31) Radszej obrawszy cierpieć zludem Bożym, niźli do czasu mieć grzechu roskosz, [26] »(11:32) (Za) więtsze bogactwo poczytając urąganie Christusowo, niż co w Eiptcie skarby, bo poglądał na zapłaty oddanie. [27] »(11:33) Wiarą opuścił Eipt nie bojąc się gniewu królewskiego, jako ten który widomego widział (przeto) wytrwał. [28] »(11:34) Wiarą uczynił paschę i rozlanie krwie. Aby morderz pierworodzieństw nie ruszył ich. [29] »(11:35) Wiarą przeszli czerwone morze jako przez suchą (ziemię) czego się kuszącz Eiptczyanie potonęli. [30] »(11:36) Wiarą mury Jerychońskie upadły, obchodzone przez siedm dni. [31] »(11:37) Wiarą Rachab wszetecznica nie zgynęła znieposłusznemi, przyjąwszy szpiegi spokojem. [32] »(11:38) A co jeszcze mówię? Nie zstanie mi czasu rozpowiedając o Gedeonie, o Baraku też, i Samsonie, i (o) Jeftanie, (o) Dawidzie też i Samuelu, i o prorocech. [33] »(11:39) Którzy przez wiarę zwalczyli królestwa, poczynili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, pozatykali gęby lwom. [34] »(11:40) Zagasili moc ognistą, uszli ostrza miecza, dużemi się stali zniemocy, zostali mężmi w bitwie obozy przewrócili cudzych. [35] »(11:41) Przyjęły niewiasty od zmartwywstania martwe swoje. Inszy lepak rościągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego zmartwywstania doszli. [36] »(11:42) Drudzy lepak nagrawania i biczów skosztowali, a jeszcze więzienia i ciemnice. [37] »(11:43) Kamionowani, rozsiekani, (na pale wbijani) mieczem pomordowani, obchodzili w owczych i włosich skórach, opuszczeni, ściśnieni, skrzywdzeni. [38] »(11:44) Których nie był świat godzien; wpustyniach błądzący, i wgórach i wskałach, i w jamach ziemnych. [39] »(11:45) A ci wszytcy doświadczeni przez wiarę, nie dostąpili obietnice. [40] »(11:46) Gdyż Bóg o nas co lepszego przejrzał, aby nie bez nas poświęceni. 
«  List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).