Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Hebrajczyków » Rozdział 10
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bo cień mający zakon przyszłych dóbr, nie sam obraz spraw, co rok też offiary które przynoszą ustawicznie (offiarując) nigdy niemoże przystępujących doskonałemi uczynić. [2] »Inaczej, azaby ich nieprzestali przynosić? przeto że już niemieliby ni żadnego sumnienia grzechów służący (temi offiarami) raz się (nimi) oczyściwszy. [3] »Ale wnich (bywa) znowu spominanie grzechów co rok. [4] »Bo niemoże krew bycza i koźla znieść grzechów. [5] »Dla tego wchodząc na świat mówi: Offiary i przynoszenia niechciałeś, lecz ciało sprawiłeś mi. [6] »Całopalenia i za grzechy (offiary) nie polubiłeś. [7] »Tedy rzekłem: Owo idę, wgłowach ksiąg napisano o mnie, (że mam) czynić, Boże wolą twoję. [8] »Wyższej mówiąc: Iż offiary, i przynoszenia, i całopalenia i za grzechy niechciałeś, ani polubiłeś; które wedle zakonu przynoszą. [9] »Tedy rzekł: Owo idę czynić Boże wolą twoję; odejmuje i pierwsze, aby wtóre ustanowił. [10] »Wktórej woli poświęceniśmy, przez przyniesienie ciała Jesusa Christa raz (uczynione). [11] »A wszelki jednak offiarnik stoi co dzień służąc, a też offiary często przynosząc, które nigdy niemogą zjąć grzechów. [12] »Lecz ten jednę za grzechy przyniozszy offiarę, na wieki usiadł po prawicy Bożej. [13] »Ostatka czekając, aż położeni będą nieprzyjaciele jego podnoszkiem nóg jego. [14] »Bo jednym przyniesieniem oświecił na wieki tych którzy mają być poświęceni. [15] »A świadczy nam i duch święty. Bo za (tym) jako przerzekł. [16] »To przymierze którem się przymierzam k nim po dnioch onych, mówi Pan, dając zakony moje do serc ich, i na myśli ich napiszę je. [17] »A grzechów i bez zakoństw ich nie wspomnię więcej. [18] »Gdzie lepak odpuszczenie tychto, już niemasz przynoszenia za grzechy. [19] »Mając przeto bracia bezpieczeństwo wnić do świętych (pałaców) we krwi Jesusowej. [20] »Tą drogą którą nam obnowił świeżą i żywącą, przez zasłonę. To jest, (przez) ciało swe. [21] »(Mający) offiarnika wielkiego nad domem Bożem. [22] »Przystąpmy zprawdziwym sercem, w upewnieniu wiary, wypłokani na sercach z sumnienia złośliwego, i wymyci na ciele wodą czystą. [23] »Trzymajmy wyznanie nadzieje niechwiejące się. Bo wierny kto obiecał. [24] »I przyglądajmy jedni drugich ku zapaleniu miłości, i dobrych uczynków. [25] »Nieopuszczając przygromadzenia swego, jako obyczaj u niektórych, ale napominając (się) a to tem więcej, iż widzicie przybliżający się dzień (on.) [26] »Bo dobrowolnie grzeszącym nam po przyjęciu uznania prawdy, już się nie zostawa za grzechy offiary. [27] »Lecz straszne jakieś czekanie sądu, i ogniowego żaru, który ma pojeść sprzeciwniki. [28] »Ktoby zarzucił zakon Moiżeszów, krom miłosierdzia za (świadectwem) dwu, albo trzech świadków umiera. [29] »Co mnimacie, (jako) sroższego godzien będzie skarania, ktoby syna Bożego zdeptał i krew umowy (za) pospolitą miał, wktórej poświęcon, i duchaby łaski zelżył? [30] »Bo znamy mówiącego: Mnie pomsta, ja naprzeciw oddam, mówi Pan. I zasię: pan osądzi lud swój. [31] »Straszno wpaść do rąk Boga żywącego. [32] »Wspomnicie lepak pierwsze dni, wktóre oświeceni, wielki bój (od) utrapienia podjęliście. [33] »To więc i lekkościami i uciskami jawnie wodzeni będąc, to zaś uczestniki (onych) z któremi się tak obchodzono, zostawszy. [34] »Bo i więźniów (zemną) żałowaliście, i rozchwycenie majętności waszych z radością przyjęliście, wiedząc że macie lepszą majętność i trwałą w niebiesiech. [35] »(11:1) NIe odrzucajcie przeto swobody waszej która ma zapłaty nagrodę wielką. [36] »(11:2) Bo cierpliwości potrzebujecie abyście wolą Bożą uczyniwszy, odnieśli obietnice. [37] »(11:3) Bo jeszcze tylko, tylko, idący przyjdzie, a nie omieszka. [38] »(11:4) A sprawiedliwy zwiary żyć będzie, a jeśli się skradnie, nie polubi sobie dusza moja wniem. [39] »(11:5) Lecz my nie jesteśmy zkradnienia na stracenie, ale (jesteśmy) wiary ku otrzymaniu dusze. 
«  List do Hebrajczyków 9 List do Hebrajczyków 10 List do Hebrajczyków 11  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).