Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Tytusa » Rozdział 2
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »TY lepak mów co przystoi zdrowej nauce. [2] »Starszy żeby trzeźwi byli, stateczni, rozumni, zdrowi wiarą, miłością, znaszaniem. [3] »Staruchy takież w ubiorze który świętym przystoi, (aby były) niepotwarne, nie mnóstwu wina służące, na dobre uczące. [4] »Aby rozumu uczyły młodych, żeby męże miłowały, dzieci lubiły. [5] »Trzeźwie, czyste, domu pilne, dobre, poddane własnym mężom, aby słowo Boże nie było bluźnione. [6] »Młodzieńce takież napominaj, aby byli trzeźwi. [7] »We wszem siebie samego podawaj wzorem dobrych uczynków, wnauczaniu całość, stateczność. [8] »Słowo zdrowe, nie podejrzane. Aby się sprzeciwnik sromał, nie mając coby o nas mówił złego. [9] »Niewolniki (upominaj) swoim panom powolnemi być we wszem, i przyjemnemi, a nie sprzecznemi. [10] »Nie korzyszczący, ale wszelką dobrą wiarę okazujący, aby uczenie zbawiciela naszego Boga we wszem chędożyli. [11] »Bo zaświeciła łaska Boga i zbawiciela wszem ludziom, ćwicząca nas. [12] »Abychmy zaprzawszy się niezbożności i świetskich żądz, skromnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli, wniniejszem wieku. [13] »Oczekawając błogiej nadzieje, i objawienia sławy wielkiego Boga, i zbawiciela naszego Jesusa Christa. [14] »Który dał siebie za nas, aby wykupił nas, od wszelkiej nieprawości; i oczyściłby sobie lud własny rzewno miłujący dobre uczynki. [15] »To mów, i upominaj i strofuj ze wszelkim rządzeniem. Żaden tobą niech nie gardzi. 
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).