Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRoszę przeto pierwej niż wszytko aby były proźby, modlitwy, przyczyniania, dzięki, za wszytki ludzi, [2] »Za króle, i wszytki wprzełożeństwie będące, abychmy cichy i spokojny żywot wiedli, we wszem nabożeństwie i stateczności. [3] »Bo to dobrze i przyjemno przed zbawicielem naszym Bogiem. [4] »Który wszytki ludzi chce zbawić, i do wiadomości prawdy przyść. [5] »Bo jeden Bóg, jeden i pośrzednik Boga i ludzi, człowiek Christus Jesus. [6] »Który dał samego siebie okupem za wszytki, świadectwem czasów swych, [7] »Na co ja położon podwojskiem i posłańcem, prawdę mówię, nie kłamam, Uczyciel narodów, w wierze i wprawdzie. [8] »Chcę przeto żeby się mężowie modlili na wszelkiem miejscu, podnosząc czyste ręce, krom gniewu i rozerwania. [9] »Takież i niewiasty w ubiorze ochędożnem ze wstydem i skromnością żeby się ubierały, nie z zapletaniem, albo złotem, albo perłami, albo szatą kosztowną. [10] »Ale co przynależy niewiastam oddającym się nabożeństwu, przez uczynki dobre. [11] »Niewiasta w milczeniu niech się uczy we wszelkiem upokorzeniu. [12] »Lecz nauczać niewieście nie pozwalam, ani władać mężem, ale być w milczeniu. [13] »Bo Adam pierwszy stworzon, potym Ewa. [14] »Adam też nie zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona, wprzestąpieniu została. [15] »Wszakoż zbawiona będzie przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwają w wierze, i (w) miłości i (w) świątobności z skromnością. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).