Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł Apostoł Jesusa Christa, wedle zrządzenia Boga zbawiciela naszego, i pana Jesusa Christa nadzieje naszej. [2] »Tymotheuszowi własnemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój, od Boga ojca naszego, i Christa Jesusa pana naszego. [3] »Jakom cię uprosił pomieszkać w Efezie, idąc do Macedonij: abyś opowiedał niektórym, żeby inaczej nie uczyli. [4] »Aniby pilnowali baśni, a rodzajowych wywodów nie ograniczonych. Które gadki radszej podają, niż zbudowanie Boże w wierze. [5] »Ano koniec roskazania jest miłość, z czystego serca i sumnienia dobrego, i z wiary nie obłudnej. [6] »Których niektórzy chybiwszy, trafili do próżnej mowy. [7] »Chcąc być zakonnemi uczycielmi, nierozumieją ani co mówią, ani co twierdzą. [8] »Wiemy lepak że dobry zakon, jeśli go kto zakonnie używa. [9] »Wiedząc to, iż sprawiedliwemu zakon nie położon, lecz bez zakonnym, i nieposłusznym, niezbożnym i grzesznym, nienabożnym i sprośnym, ojca morderzom, i matek morderzom, mężobojcom, [10] »Porubnikom, mężołożnikom skotołożnikom, łgarzom, krzywoprzysiężcom, i jeśli co inego zdrowej nauce sprzeciwia się. [11] »Która jest wedle Ewanielionu sławy błogosławionego Boga które mi jest zwierzone. [12] »A dziękuję onemu który mię zmacnia w Christu Jesusie panu naszem, że mię za wiernego poczytał, przystawiwszy mię do służby. [13] »Który pierwej byłem bluźnierz, i prześladownik, i krzywdziciel, ale już doszedłem miłosierdzia, iżem niewiedząc uczynił wniewierze. [14] »Rozmnożyła się lepak łaska Pana naszego zwiarą i miłością, która w Christusie Jesusie. [15] »Wierne słowo, i wszelkiego przyjęcia godne, że Christus Jesus przyszedł na świat grzeszne zbawić, zktórych pierwszy jestem ja. [16] »Alem przeto pożałowan, aby we mnie pierwszem pokazał Jesus Christus wszelkie długie znaszanie, na wzór onym którzy mają uwierzyć weń do żywota wiecznego. [17] »Lecz krolowi wieków nieśmiertelnemu, niewidomemu, jedynemu, Bogu, cześć i sława na wieki wieków, amen. [18] »To poruczenie polecam ci synu Tymotheuszu, wedle wprzód przeszłych proroctw, abyś bojował wnich dobry bój. [19] »Mając wiarę i dobre sumnienie, którą odwaliwszy niektórzy szkodę w wierze podjęli. [20] »Z których jest Himeneus i Aleksander, którychem podał szatanowi, aby nawykli nie bluźnić. 
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).