Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 4
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »JEszcze nad to bracia prosiemy was, i napominamy w Panu Jesusie, jakoście pojęli od nas jako macie chodzić, i podobać się Bogu, tak byście i chodzili, abyście obfitowali więcej. [2] »Bo wiecie jakie poruczenia daliśmy wam przez pana Jesusa. [3] »Bo ta jest wola Boża, świętobność wasza, abyście się hamowali od porubstwa. [4] »Umieć każdemu zwas swoje naczynie trzymać wświątobności i (we) czci. [5] »Nie wpopędliwości żądze, jako też i pogani nieznający Boga. [6] »Nie deptać ani oszukać wsprawie brata swego; tem iż mściciel (jest) Pan o wszytko to. Jakośmy i przedzej rzekli wam i oświadczyliśmy się. [7] »Bo nie wezwał nas Bóg na nieczystotę, ale na świątobliwość. [8] »A tak kto (to) odrzuca, nie człowieka odrzuca, ale Boga, który dał swego ducha świętego na was. [9] »A o braterskiej miłości nietrzeba pisać wam, bo wy sami od Boga nauczyliście się, żebyście się wzajem miłowali. [10] »Bo też to czynicie ku wszem bratom, którzy po wszytkiej Macedoniej. [11] »A prosimy was bracia, abyście (wtem) więcej obfitowali, i zchucią się pracowali (jakoby) spokojnemi być, swe rzeczy sprawować, i robić swemi rękoma, jakośmy do was nakazali. [12] »Abyście chodzili poczciwie ku (onym) co znadworza są, a niczegobyście potrzebowali. [13] »A niechcemy bracia, żebyście niewiedzieli o śpiących, abyście się nie smęcili, jako i ini niemający nadzieje. [14] »Bo jeśli wierzymy, że Jesus umarł i powstał, także i Bóg tych co zasnęli przez Jesusa, przywiedzie znim. [15] »Bo to wam mówimy wsłowie pańskiem, że my żywi pozostawieni na przyście pańskie, nie uprzedzimy śpiących, [16] »Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą, zstąpi z nieba; a martwi którzy w Christusie powstaną pierwej. [17] »Potym my żywi pozostawieni, wespołek z nimi pochwyceni będziem w obłocech, na spotkanie Christusa na powietrze, i tak zawżdy z Panem będziemy. [18] »A tak pocieszajcie jedni drugie temi słowy. 
«  1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).