Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »JEśliście przeto powstali z Christusem wierzchnych (rzeczy) szukajcie, gdzie Christus jest po prawicy Bożej siedzący. [2] »Wierzchnymi się bawcie, nie temi co na ziemi. [3] »Bo umarliście i żywot wasz zakryt jest z Christusem w Bogu. [4] »Lecz gdy Christus żywot wasz zjawi się wsławie, tedy i wy zjawicie się wsławie. [5] »Umorzcie przeto członki wasze które na ziemi, porubstwo, nieczystotę, jurność, pożądanie złe, i łakomstwo, które jest bałwochwalstwo. [6] »Dla których (złości) przychadza gniew Boży na syny nieposłuszne. [7] »Wktórych i wy chadzaliście niekiedy, gdyście żyli wnich. [8] »Lecz teraz odłóżcie i wy wszytko (to): gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, plugawą mowę z ust waszych. [9] »Nie kłamajcie jeden drugiemu. Zewlokszy starego człowieka z sprawami jego. [10] »A oblokszy nowego, odnawiającego się do poznawania wedle obrazu stworzyciela swego. [11] »Gdzie nie masz Greka i Judowina, obrzezki i napłetku, niemka i tatarzyna, niewolnika i wolnego, ale wszytko i we wszech Christus. [12] »Nawleczcie przeto jako wybrani Boży święci i miłośni, wnętrzności zlitowania, dobrotliwość, pokorę, cichość, długie cierpienie. [13] »Znaszając się wespołek i podarowywając sobie wzajem jeśliby kto na kogo miał żal. Jako i Christus podarował wam, tak i wy. [14] »A na wszytko to (miejcie) miłość, która jest związką doskonałości. [15] »I pokój Boży niech roskazuje w sercach waszych, do któregoście i wezwani wjednem ciele, a wdzięczni bądźcie. [16] »Słowo Christusowo niech mieszka w was bogato we wszelkiej mądrości, ucząc się i napominając wespołek psalmami i chwałami i pieśniami duchownemi w łasce śpiewając w sercu waszem Bogu. [17] »I wszytko co jedno czynicie słowem albo skutkiem, wszytko w imię pana Jesusa, dziękując Bogu a ojcu przezeń. [18] »Żony bądźcie poddane mężom jako zależy w Panu. [19] »Mężowie miłujcie żony, a nie bądźcie gorzkiemi do nich. [20] »Dzieci posłuszni bądźcie rodzicom we wszem, bo to jest miło panu. [21] »Ojcowie nie drażnicie dzieci waszych, aby się nieopuszczały. [22] »Niewolnicy bądźcie posłuszni we wszem wedle ciała panom, nie oczywistą służbą jako człowiekowi ugadzając, ale wprostocie serca, bojący się Boga. [23] »A cokolwiek czynicie, zdusze sprawujcie, jako panu, a nie ludziom. [24] »Wiedząc iż od pana odniesiecie nagrodę dziedzictwa, bo panu Christowi służycie. [25] »Bo kto krzywdzi weźmie co skrzywdził, a niemasz baczenia na osobę u Boga. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).