Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »JEśli przeto jakie pocieszenie w Christusie, jeśli która uciecha miłości, jeśli która społeczność ducha, jeśli które wnętrzności zlitowania. [2] »Wypełnicie moję radość, abyście toż rozumieli, tęż miłość mając, jednomyślni, jedno rozumiejąc. [3] »Nic wedle sprzeczania, albo próżnej chwały, ale wpokorze jeden drugiego niech ma za siebie wyższego. [4] »Nie swego każdy patrząc, ale też i co drugich. [5] »I owszem ta chęć niech będzie w was, która i w Christu Jesusie. [6] »Który wkształcie Bożem będąc, nie ciągnął (tego) wydarku aby był równy Bogu. [7] »Ale siebie wyniszczył, kształt niewolnika wziąwszy, wpodobieństwie człowieczym stawszy się, i obrazem znalezion jako człowiek. [8] »Uniżył się stawszy się posłuszen aż do śmierci, śmierci lepak krzyżowej. [9] »Przeto ji też Bóg wielce wywyższył, i darował mu imię wyższe niż wszelkie imię. [10] »Aby w imię Jesusowe wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich, i podziemnych. [11] »I wszelki (by) język wyznawał, że Pan Jesus Christus ku sławie Boga ojca. [12] »A tak miłośni moi, jakoście zawżdy posłuszni nie jako wbytności mojej tylko, ale teraz daleko więcej wniebytności mojej, z strachem i ze drżeniem was samych zbawienie wykonywajcie. [13] »Bo Bóg jest który sprawuje w was i chcieć i dowieść wedle dobrego upodobania. [14] »A wszytko czyńcie okrom markotania, i sporów. [15] »Abyście byli bez przygany, i szczyrzy, dzieci Boże nie naganione, wpośrzodku rodu nieprawego a przewrotnego. [16] »Między któremi świecicie jako świece tego świata, słowo żywota podające, ku pochwale mnie wdzień Christusów, że nie na próżno bieżałem, ani na próżno pracowałem. [17] »Ale i choć mię jako mokrą offiarę leją na offierze bitej, i na służbie wiary waszej, radem, i raduję się ze wszemi wami. [18] »A także i wy radujcie się, i radujcie się pospołu zemną. [19] »Nadziewam się lepak na Pana Jesusa, że Tymotheusza poślę rychło do was, abych i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się co się o was (dzieje.) [20] »Bo nikogo niemam tak zgodnego, ktoby się właśnie o wasze (rzeczy) starał. [21] »Bo wszytcy swoich pożytków szukają, nie Christa Jesusa. [22] »Wszak doświadczenie jego wiecie, iż jako ojcu dziecię, usługował mi do Ewanielionu. [23] »Przeto tego nadziewam się posłać, jako skoro ujrzę co zemną (będzie.) [24] »A ufam w panu, że i sam rychło przyjdę. [25] »Za potrzebną (rzecz) lepak mnimam Epafrodyta brata, i pomocnika, i towarzysza mego, a waszego apostoła, i posługacza wpotrzebie mojej posłać do was. [26] »Ponieważ pragnął wszech was i tesknił, przeto żeście (go) słyszeli być niemocnego. [27] »A owszeki (tak) niemógł, że blisko był śmierci, ale Bóg się zmiłowal nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nademną, abych smutku na smutek nie miał. [28] »Tem pilniej przeto posłałem ji, abyście go ujrzawszy, zasię radzi byli. I jabych nie tak smętny był. [29] »Przyjmicie go przeto w Panu, ze wszelaką radością i takowe w uczciwości miejcie. [30] »Bo dla sprawy Christowej aż śmierci był blisko, zaniedbawszy dusze, aby wypełnił niedostatek waszej ku mnie służby. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).