Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Filipian » Rozdział 1
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAweł i Tymotheusz słudzy Jesusa Christa, wszem świętym w Ch[r]istu Jesusie, będącym w Filippiech zdoględaczmi i z sługami. [2] »Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego, i Pana Jesusa Christa. [3] »Dziękuję Bogu mojemu we wszelkiej zmiance waszej. [4] »Zawżdy we wszelkiej modlitwie mojej za wszech was zradością modlitwę czyniąc. [5] »O społeczności waszej ku Ewanielionu, od pierwszego dnia aż dotąd. [6] »Tusząc samo to, iż który zaczął w was sprawę dobrą, wykona aż do dnia Jesusa Christa. [7] »Jako mi słuszno rozumieć to o wszech was, przeto iż was mam wsercu, też i w więzieniu mojem, i w obronie, w utwierdzeniu zwiastowania, że wy wszytcy uczestnicy jesteście mojej radości. [8] »Bo mi świadek jest Bóg, jako miłuję wszech was we wnętrznościach Jesusa Christa. [9] »I oto się modlę aby miłość wasza, tem więcej a więcej obfitowała w poznawaniu i we wszem baczeniu. [10] »Na to abyście doznawali co jest pożytecznego, abyście byli szczyrzy, i nie zawadzającemi na dzień Christusów. [11] »Napełnieni owoców sprawiedliwości przez Jesusa Christa, na sławę i chwałę Bożą. [12] »Chcę lepak abyście wiedzieli bracia, iż to co na mię (przypadło) więcej na pożytek Ewanielionu wyszło. [13] »Aż też okowy moje w Christusie jawne się stały wszemu pałacowi, i inym wszem. [14] »I wiele bratów w Panu potuchę wziąwszy z oków moich, obficiej śmieją bez strachu słowo Boże mówić. [15] »Niektórzy jednak prze zawiść i spór, a niektórzi z dobrej chęci Christusa obwoływają. [16] »Więc owi którzy ze sporu Christusa opowiedają, nie szczyrze, mając za to że utrapienie wzbudzą okowa mojem. [17] »A owi z miłości, wiedząc żem na tem, abym Ewanielionu bronił. [18] »Bo cóż? Gdy wszelkim obyczajem, choć pod zasłoną, choć prawdą Christusa opowiedają; i wtem się raduję, ale i radować się będę. [19] »Bo wiem że to mnie wyjdzie na zbawienie, przez waszę modlitwę, i dodanie ducha Jesusa Christa. [20] »Wedle wyglądania i nadzieje mojej, że się niwczem niezawstydzę. Ale we wszem bezpieczeństwie, jako zawżdy (tak) i teraz uwielbion będzie Christus w ciele mojem, choć przez żywot, choć przez śmierć. [21] »Bo mnie co żyć (to) Christus, a co umrzeć (to) zysk. [22] »A jeśli żyć wciele, to mnie owoc sprawi, a cobym obrać (miał) nie wiem. [23] »Ciasno mi ze dwu (stron) żądzą mając rozwiązać się, a z Christusem być. Bo (by mi to) daleko pożyteczniejsza. [24] »Lecz przebywać wciele, potrzebniej dla was. [25] »A o tem tusząc, wiem iż potrwam, i ze wszemi wami społem potrwam, na wasz pożytek i (na) radość wiary. [26] »Aby pochwała wasza obfitowała w Christu Jesusie wemnie, przez moję zaś bytność u was. [27] »Tylko jako godzi się na Ewanielion Christusowe, zachowajcie się, abych choć przyszedszy i ujrzawszy was, a choć nieprzytomny usłyszał co o was, iż stoicie w jednem duchu, jedną duszą zastawiając się wiarą Ewanielionu. [28] »A nie bądźcie ustraszeni ni wczem od sprzeciwiających się, co im jednak jest jawny dowód zginienia, a wam zbawienia, a to od Boga. [29] »Iż wam darowano wtem co o Christusie, nie jedno weń wierzyć, ale też zań ucierpieć. [30] »Tenże bój mając, jakiście widzieli we mnie i teraz słyszycie o mnie. 
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).