Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(5:2) Bądźcie przeto naśladownicy Boży, jako dzieci miłe. [2] »(5:3) I chodźcie wmiłości, jako i Christus umiłował nas, i wydał siebie samego za nas offiarą i rzezią Bogu, na wonność dobrego zapachu. [3] »(5:4) Lecz porubstwo i wszelka nieczystota, albo łakomstwo, niech ani mianowano będzie u was, jako przystoi świętym. [4] »(5:5) Albo plugastwo, albo głupia mowa, albo żartowanie, które nie przysłuszają, ale radszej dziękowanie. [5] »(5:6) Bo to wiedzcie wiedząc, iż wszelki porubnik, albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Christusowem i Bożem. [6] »(5:7) Niech was nikt nie zwodzi próżnemi słowy. (5:8) Bo dla takowych (złości) przychadza gniew Boży na syny nieposłuszeństwa. [7] »(5:9) Przeto nie bądźcie uczestniki ich. [8] »(5:10a) Bo byliście niekiedy ciemnością, lecz teraz światłem w Panu. Jako dzieci światła chodźcie. [9] »(5:10b) Bo owoc światła we wszelkiej dobroci, i sprawiedliwości, i prawdzie, [10] »(5:10c) doznawając co jest lubo Bogu. [11] »A nie obcujcie z uczynkami nie pożytecznemi ciemności, lecz radszej (je) i strofujcie. [12] »Bo co tajemnie bywa czyniono od nich, plugawo jest i mówić. [13] »A wszytko co ma być strofowano, od światła bywa objawiono. Bo cokolwiek objawia światło jest. [14] »Dla tego mówi: Ockni się śpiący i wstań zmartwych, a zaświeci tobie Christus. [15] »Patrzcie przeto jako bacznie chodzicie; nie jako nie mądrzy ale jako mądrzy. [16] »Wykupując pogodę, iż dni złościwe są. [17] »Dla tego nie bądźcie nie rozumnemi, ale rozumiejącemi co jest wola Boża. [18] »A nie upijajcie się winem, wktórem jest zbytek, ale radszej napełniajcie się ducha. [19] »Mówiąc sobie Psalmami i chwałami, i pieśniami duchownemi, pojąc i śpiewając w sercu waszem panu. [20] »Dziękując zawżdy za wszytko w imię pana Jesusa Christa Bogu a ojcu. [21] »Poddani jeden drugiemu wbojaźni Bożej. [22] »Żony swym mężom poddawajcie się, jako panu. [23] »Gdyż mąż jest głową żony, jako i Christus głową zboru: a ten jest zbawiciel ciała. [24] »A tak jako zbór poddan jest Christusowi, tak i żony swym mężom we wszem. [25] »Mężowie miłujcie swe żony, jako i Christus umiłował zbór y siebie samego wydał zań. [26] »Aby ji poświęcił, oczyściwszy kąpielą wody w słowie. [27] »Aby ji wystawił sobie sławnym zborem niemającym zmazy, albo zmarsku, albo co takiego; ale aby był święty, i bez naganienia. [28] »Tak dłużni są mężowie miłować swoje żony, jako swe ciała. Kto miłuje swoję żonę, siebie samego miłuje. [29] »Bo nikt nigdy swego ciała nienawidział, ale karmi je i grzeje: jako i Christus zbór. [30] »Gdyż członki jesteśmy ciała jego, z ciała jego i zkości jego. [31] »Dla tego ostawi człowiek ojca i matkę swoję, i przylnie k żenie swej i będą dwa w jedno ciało. [32] »Tajemnica ta wielka jest, lecz ja mówię o Christusie, i o zborze. [33] »Ws[z]akoż i wy po jednemu każdy swoję żonę tak niech miłuje, jako siebie samego, a żona aby czciła męża. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).