Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Efezjan » Rozdział 4
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRoszę przeto was ja więzień w panu, żebyście godnie chodzili wezwania, któremeście pozwani. [2] »Ze wszelaką pokorą i cichością z statecznością, znaszając jeden drugiego w miłości. [3] »Pilnując zachować jedynostwo ducha wzwiązaniu pokoju. [4] »Jedno ciało, i jeden duch, jakoście i wezwani w jednej nadziei zazwania waszego. [5] »Jeden pan, jedna wiara, jedno ponurzenie. [6] »Jeden Bóg i ociec wszytkich, który nadewszytki, i przez wszytki, i we wszytkich was. [7] »Lecz każdemu znas dana łaska wedle miary daru Christusowego. [8] »Dla tego mówi: Wstąpiwszy na wysokość wziął wpojmanie płon, dał dary ludziom. [9] »Lecz to wstąpił, co jest, jedno że też zstąpił był pierwej do niższych części ziemie? [10] »Który zstąpił, ten jest który i wstąpił wyszszej (niż) wszytki niebiosa, aby wypełnił wszytko. [11] »I ten dał, owy jednak Apostoły, owy proroki, owy ewanielisty, a owy pasterze i uczyciele. [12] »Ku naprawie świętych, na skutek posługi, na zbudowanie ciała Christusowego. [13] »Dokąd przyjdziemy wszytcy w jedność wiary i poznania syna Bożego, w męża zupełnego wmiarę wzrostu zupełności Christusa. [14] »Abychmy już nie byli dziećmi walającemi się i chwiejącemi się lada od wiatru nauki, w fortelu człowieczem, wchytrości ku podsadzie błędu. [15] »Lecz prawdą się obchodząc wmiłości zroślibichmy w onego po wszemu, który jest głową (atoli) Chrystus. [16] »Zktórego wszytko ciało pospołu zgodnie złożone i spojone, przez każdego stawu stykanie, wedle skutku wmierze każdej części przymnażanie ciała czyni, ku zbudowaniu siebie wmiłości. [17] »To przeto mówię, i świadczę w panu, abyście już nie chodzili, jako i pogani chodzą wpróżności smysłu swego. [18] »Zaćmionego rozumu będąc, jako cudzy odstawieni od żywota Bożego, prze niewiadomość będącą wnich, prze zakamiałość serca ich. [19] »Którzy zuchwaliwszy się sami siebie podali niecnocie, ku brojeniu nieczystoty wszelkiej w ochocie. [20] »Lecz wy nie takeście się nauczyli Christusa. [21] »Jeśliście go wżdy słuchali, i wnimeście się wyćwiczyli, jako jest prawda w Jesusie. [22] »Żebyście (mogli) złożyć wedle pierwszego obcowania, starego człowieka, każącego się wedle pożądliwości nierządu. [23] »A odnowić się duchem smysłu waszego. [24] »I oblec nowego człowieka wedle Boga stworzonego, wsprawiedliwości, i wświątobliwości prawdy. [25] »Przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy zbliźniem swym, gdyż jesteśmy jedni drugich członki. [26] »Gniewajcie się a nie grzeszcie, słońce niech nie zachodzi na gniew wasz. [27] »A nie dajcie miejsca Dyabłu. [28] »Kto kradał niech już nie kradnie; lecz radszej niech robi, działając (co) dobrego rękoma, aby miał co dać potrzebującemu. [29] »Wszelkie słowo plugawe z ust waszych niech nie wychodzi, ale jeśli jakie dobre ku zbudowaniu potrzeby aby dało wdzięczność słyszącym. [30] »A nie zasmucajcie ducha świętego Bożego, wktórem zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. [31] »Wszelka gorzkość, i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnienie niech się odejmie od was ze wszelką złością. [32] »(5:1) Bądźcie lepak jeden do drugiego dobrotliwi, miłosierni, łaskawie podarowywający sobie, jako i Bóg w Christusie złaski podarował wam. 
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).