Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DLa tego ja Paweł więzień Christa Jesusa za was narody. [2] »Jeśli wżdy słyszeliście szafarstwo łaski Bożej, która mi dana do was. [3] »Iż wedle objawienia oznajmił mi tajemnicę. Jako przedzej napisałem krótko. [4] »Co przeczytawszy możecie rozumieć zrozumienie moje, w tajemnicy Christusowej. [5] »Która inych wieków nie była oznajmiona synom człowieczym, jako teraz objawiona świętem Apostołom jego i prorokom. [6] »Wduchu być narodom społu dziedzicami, i jednego ciała (ludźmi,) i uczestniki obietnice jego w Christusie przez Ewanielion. [7] »Której zostałem sługą wedle daru łaski Bożej danej mi wedle sprawy mocy jego. [8] »Bo mnie namniejszemu ze wszech świętych dana łaska ta, między narody opowiedać niewybadane bogactwo Christusowe. [9] »I oświecać wszem któreby było szafarstwo tajemnice zakrytej od wieków w Bogu, który wszytko stworzył. [10] »Aby oznajmiona teraz księstwom, i władzam w niebieskich, przez zbór, rozliczna mądrość Boża. [11] »Wedle wprzód założenia wieków, które uczynił w Christu Jesusie panu naszem. [12] »Wktórem mamy bezpieczeństwo i przystęp w ufaniu przez wiarę jego. [13] »Dla tego proszę nie osłabiajcie w frasunkach moich za was, co jest sława wasza. [14] »Dla czego klękam na kolana moje, do ojca (onego.) [15] »Z którego wszytko ojcostwo w niebiesiech i na ziemi bywa mienione. [16] »Aby dał wam wedle bogactwa sławy swej, mocą utwierdzić się, przez ducha swego we wnętrznego człowieka. [17] »Aby (tak) mieszkał Christus przez wiarę wsercach waszych, wmiłości wkorzenieni, i ugruntowani. [18] »Abyście mogli poścignąć ze wszemi świętemi, co (za) szerokość, i długość, i głębokość, i wysokość. [19] »(3:19a) Poznać też przywyzszającą (wszelki) rozum miłość Christusowę; abyście napełnieni do wszelkiej zupełności Bożej. [20] »(3:19b) Mogącemu lepak więcej wszytko uczynić z obfitości, niż prosiemy albo rozumiemy, wedle mocy okazującej się wnas. [21] »(3:20) Temu sława we zborze w Christu Jesusie, do wszech rodzajów wieku wieków, amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).