Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Efezjan » Rozdział 2
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Was (społem ożywił) będące martwemi (prze) upadki i grzechy wasze. [2] »Wktórych niekiedy chodziliście, wedle wieku świata tego, wedle książęcia władze powietrza, (i) ducha który teraz sprawuje w syniech niewiernych. [3] »Miedzy któremi i my wszytcy obieraliśmy się niekiedy wżądzach ciała naszego, czyniąc wole ciała i myśli, i byliśmy dzieci zprzyrodzenia gniewu, jako i drudzy. [4] »Lecz Bóg bogaty będąc w miłosierdziu, prze mnogą miłość swoję, którą umiłował nas. [5] »Będące już martwemi, upadkami, społem ożywił z Christusem którego łaską jesteście zbawieni. [6] »I pospołu wskrzesił, pospołu posadził wniebiesiech w Christu Jesusie. [7] »Aby pokazał w wieki przyszłe przeobfite bogactwo łaski swej w dobrotliwości na nas w Christu Jesusie. [8] »Bo łaską jesteście zbawieni, przez wiarę. A to nie zwas. Boży dar jest. [9] »Nie z uczynków, aby się kto nie chłubił. [10] »Bo jego jesteśmy uczynek, stworzeni w Christu Jesusie na sprawy dobre, które nagotował Bóg, abychmy wnich chodzili. [11] »Przeto pamiętajcie, że niekiedy wy narodowie wciele zwani napłetkiem, od (onych) które zwano obrzezaniem na ciele ręką czynionym. [12] »Żeście byli onego czasu, okrom Christusa, odstawieni jako cudzy od obywatelstwa Izraelowego, i oby od umów obietnice, nadzieje niemający, i bezbożni na świecie. [13] »A teraz w Christu Jesusie wy niekiedy będąc daleko, staliście się blisko we krwi Christusowej. [14] »Bo ten jest pokój nasz, który uczynił oboje jednem, i śrzedni mur ogrodzenia rozruszył. [15] »Nieprzyjaźń na ciele swem, zakon roskazań, wnaukach wypróżnił; aby dwu wsobie stworzył w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. [16] »I uspokoiłby oboje w jednem ciele Bogu przez krzyż, zabiwszy nieprzyjaźń na niem. [17] »A przyszedszy zwiastował wam pokój, którzy daleko, i którzy blisko. [18] »Ponieważ przezeń mamy przystęp oboi w jednem duchu ku ojcu. [19] »A przeto już nie jesteście obcy, i przychodnie, aleście sąsiedzi świętych, i domownicy Boży. [20] »Pobudowani na fundamencie Apostołów i proroków, na samem istem podwęgielnem (kamieniu na) Christu Jesusie. [21] »Na którem wszytko budowanie zgodnie złożone, roście w kościół święty w Panu. [22] »Wktórem i wy społem budujcie się na mieszkanie Boże wduchu świętem. 
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).