Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Galatów » Rozdział 4
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »MÓwię lepak, jako długi czas dziedzic dziecię jest, niczym różny od niewolnika, panem wszego będąc. [2] »Ale pod opiekuny jest, i (pod) szafarzmi, aż do zamierzonego czasu od ojca. [3] »Tak i my, gdyśmy byli dziećmi pod początki świata byliśmy zniewoleni. [4] »Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, wysłał Bóg syna swego urodzonego z niewiasty, uczynionego pod zakonem. [5] »Aby pod zakonne wykupił, abychmy synowskie prawo wzięli. [6] »A iżeście synowie Boży posłał Bóg ducha syna swego do serc waszych krzyczącego: Abba, ociec. [7] »A tak już nie jesteś niewolnik, ale syn. A jeśli syn (to) i dziedzic przez Boga. [8] »Ale tedy więc nieznający Boga, służyliście tym którzy z przyrodzenia nie są Bogowie. [9] »Teraz lepak poznawszy Boga, abo radszej poznani od Boga, jako się wracacie zasię do niemocnych i ubogich początków, którym zasię znowu służyć chcecie? [10] »Dni zachowujecie, i miesiące, i czasy, i lata. [11] »Boję się (o) was, bym jako próżno nie pracował o was. [12] »Bądźcie jako ja, gdyż i ja jako wy. Bracia proszę was. Niceście mię nie obrazili. [13] »Wiecie lepak, że przez mdłość ciała powiedałem wam Ewanielion pierwej. [14] »A kuszenia mego, które wciele mojem, nie zgardziliście, aniście odrzucili. Ale jako anioła Bożego przjęliście mię. Jako Christusa Jesusa. [15] »Gdzież przeto ono pobłażenie wasze? bo świadczę wam, że gdyby można (rzecz) i oczy swoje wyłupiwszy dalibyście mi byli. [16] »A tak nieprzyjacielem waszym zostałem, prawdę mówiąc wam? [17] »Miłują was niedobrze, ano i zamknąć was przed nami chcą, abyście je miłowali. [18] »A dobrzeć jest miłować w dobrem zawżdy. A nie jedno tedy gdy do was przychodzę. [19] »Dziatki moje, któremi się zasię rodząc pracuję, aż się wyrazi Christus w was. [20] »Lecz chciałbym przybyć do was dopiero, a zmienić głos swój, iż wątpię w was. [21] »Powiedzcie (wy) mnie co pod zakonem chcecie być, zakonu nie czytaliście? [22] »Bo napisano że Abraham dwu synu miał, jednego z niewolnice, a jednego z swobodnej. [23] »Ale który z niewolnice, wedle ciała narodził się; a który z swobodnej, przez obietnicę. [24] »Które (rzeczy) są inaczej się rozumiejące. Bo te są dwie umowie: Jedna przed się z góry Synayskiej w niewolą rodząca, (a) ta jest Agar. [25] »A Syna góra jest w Arabij, rzędem ztą leżąc która teraz Jeruzalem, a niewolna jest dziećmi swemi. [26] »Lecz wysoka Jerozolima swobodna jest, która jest matką naszą. [27] »Bo napisano: wesel się niepłodna, nierodząca, wyskocz a krzykni płodem nie bolejąca, iż więcej dzieci pustej, niż mającej męża. [28] »Lecz my bracia wedle Izaakowej obietnice dzieci jesteśmy. [29] »Ale jako tedy wedle ciała urodzony prześladował tego co wedle ducha, tak i teraz. [30] »Ale co mówi pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej. Bo niebędzie dziedzicem syn niewolnice z synem swobodnej. [31] »A tak bracia nie jesteśmy niewolnice dzieci, ale swobodnej. 
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).