Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Galatów » Rozdział 3
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O Bezumni Galatowie kto was omamił którym przed oczym Jesus Christus wprzód wymalowany, między wami ukrzyżowany? [2] »Tego się tylko chcę od was nauczyć; z uczynków(li) zakonu ducha przyjęliście, czyli z słuchania wiary? [3] »Tak głupi jesteście, nacząwszy duchem, ciałem teraz kończycie się? [4] »Tak wiele ucierpieliście bez winnie, jeśli więc i bez winnie. [5] »Kto przeto dodaje wam ducha, i sprawuje mocy u was, z uczynków(li) zakonu, czyli z słuchania wiary? [6] »Jako Abraham uwierzył Bogu, i poczytano mu ku sprawiedliwości. [7] »Rozumiejcie przeto, iż którzy z wiary, ci są synowie Abrahamowi. [8] »Przejzrzawszy lepak pismo, iż z wiary usprawiedliwia Bóg narody, wprzód dobre poselstwo zwiastuje Abrahamowi, że ubłogosławione będą w tobie wszytcy narodowie. [9] »A tak którzy z wiary (są) błogosławieni bywają zwiernym Abrahamem. [10] »Bo którzykolwiek z uczynków zakonu są, pod przeklęctwem są. Bo napisano: Przeklęty wszelki kto nie wytrwa we wszytkim co napisano w księgach zakonu, aby ono czynił. [11] »A iż w zakonie żaden się nie usprawiedliwia u Boga, jawno (jest). Iż sprawiedliwy z wiary żyw będzie. [12] »Lecz zakon nie jest z wiary, ale: Któryby je człowiek uczynił żyć będzie wnich. [13] »Christus nas wykupił zprzęklęctwa zakonu zostawszy za nas przeklęctwem. Bo napisano: Przeklęty wszelki wyszący na drzewie. [14] »Aby od poganów błogosławienie Abrahamowe przyszło w Christu Jesusie, abychmy obietnice ducha wzięli przez wiarę. [15] »Bracia wedle człowieka mówię: Choć człowieczej uchwalonej umowy. Żaden nie odrzuca, albo nieprzyczynia. [16] »Abrahamowi lepak rzeczone były obietnice, i nasieniu jego. Nie mówi: I nasieniom, jako o mnogich, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, który jest Christus. [17] »To lepak mówię: Umowy wprzód uchwalonej od Boga zakon który po lat czterzy sta i trzydzieści nastał, nie niszczy aby wypróżnić (miał) obietnicę. [18] »Bo jeśli z zakonu dziedzictwo, już nie z obietnice. Lecz Abrahamowi przez obietnicę darował Bóg. [19] »Cóż przeto zakon? Dla przestępstw przydan jest, pókiby przyszło nasienie, któremu obiecano. Zrządzony przez anioły wręce pojśrzednika. [20] »Pojśrzednik lepak jednego nie jest, lecz Bóg jeden jest. [21] »Więc zakon przeciw obietnicam Bożem? Niech (to) nie będzie. Bo gdyby był dan zakon, mogący ożywiać, iście z zakonu byłaby sprawiedliwość. [22] »Ale zamknęło pismo wszytko pod grzech, aby obietnica z wiary Jesusa Christa dana wierzącym. [23] »A przedzej niż przyszła wiara, pod zakonem byliśmy zamknieni do przyszłej wiary (która się miała) objawić. [24] »A tak zakon mistrzem naszym był do Christusa, abychmy z wiary byli usprawiedliwieni. [25] »Lecz gdy przyszła wiara, już nie pod mistrzem jesteśmy. [26] »Bo wszytcy synowie Boży jesteście przez wiarę. [27] »Bo którzykolwiek w Christusa ponurzyliście się, w Christusa oblekliście. [28] »Nie jest Judowin, ani Greczyn, nie jest niewolnik, ani wolny, nie jest mężczyzna, ani żeńszczyzna. Bo wy wszytcy jeden jesteście w Christu Jesusie. [29] »A jeśli wy Christusowi, tedyć Abrahamowe nasienie jesteście, a wedle obietnice dziedzicy. 
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).