Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Galatów » Rozdział 1
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jesusa Christa i Boga ojca, który ji wskrzesił zmartwych. [2] »I którzy zemną wszytcy bracia: Zborom Galatskim. [3] »Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego, i pana Jesusa Christa. [4] »Który dał siebie samego za grzechy nasze, aby nas wyrwał od nastającego wieku złościwego, wedle woli Boga i ojca naszego, [5] »Jemuż sława na wieki wieków, amen. [6] »Dziwuję się iż tak rychło przenoszą was od (tego) kto was wezwał własce Christusowej, do inego Ewanielionu, którego niemasz. [7] »Chyba są niektórzy trwożący was i chcący przewrócić Ewanielion Christusowe. [8] »Ale choćby i my, albo anioł znieba opowiedał wam, mimo (to) cośmy opowiedali wam, anathema niech będzie. [9] »Jakośmy wprzód rzekli i teraz zasię mówię: Jeśli kto wam zwiastuję mimo (to) coście przyjęli, anathema niech będzie. [10] »Bo teraz ludzie(li) namawiam, albo Boga? Albo szukam(li) ludziom ugadzać? Bo (lecz) jeślibych jeszcze ludziom ugadzał, Christusowem sługą nie byłbym. [11] »Oznajmuję lepak wam bracia iż Ewanielion zwiastowane odemnie, nie jest wedle człowieka. [12] »Bo ani ja u człowiekam je wziął, anim nauczon, ale przez objawienie Jesusa Christa. [13] »Bo słyszeliście moje obchodzenie niekiedy w Judowstwie iż nad zamiar prześladowałem zbór Boży, i borzyłem ji. [14] »I rosłem w Judowstwie na mnogie rowienniki w rodzie mojem. Zbytnie miłośnikiem będąc ojcowskich moich ustaw. [15] »Lecz gdy polubił Bóg który odłączył mię z żywota matki mojej, i wezwał przez łaskę swoję, [16] »Objawiać syna swego przez mię, abym go opowiedał między narody, wnet niedokładałem się ciała i krwie, [17] »Anim znowu szedł do Jeruzalema ku onym którzy przedemną Apostołowie, ale szedłem do Arabij, i zasię wróciłem się do Damaszku. [18] »Potym po trzech leciech znowu szedłem do Jeruzalema ujrzeć Piotra, i mieszkałem u niego dni piętnaście. [19] »Inego lepak (z) Apostołów niewidziałem, tylko Jakoba brata Pańskiego. [20] »A co piszę wam, oto przed Bogiem, iż nie kłamam. [21] »Potym przeszedłem do krajów Syryiskich, i Kilikijskich. [22] »A byłem nieznajomy twarzą zborom (które) w Judskiej (ziemi) w Christusie. [23] »Lecz jedno że słyszeli, iż który prześladował nas niekiedy, teraz zwiastuje wiarę, którą niekiedy borzył. [24] »I sławili we mnie Boga. 
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).