Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian » Rozdział 6
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »POmagajcie lepak i napominamy abyście na próżno łaski Bożej nieprzyjmowali wy. [2] »(6:2) Bo mówi: Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a wdzień zbawienia ratowałem cię. (6:3) Otoż teraz czas prawie przyjemny, oto teraz dzień zbawienny. [3] »(6:4) Żadnego ni wczem niedając obrażenia, aby nie hańbiono posługowania. [4] »(6:5) Ale we wszem uiszczamy się jako Boży słudzy, wcierpliwości mnogiej, wkłopociech, wpotrzebach, w uciskach, [5] »(6:6) Wraziech, wciemnicach, wrozruchach, wpracach. (6:7a) Wniespaniach, wpościech, [6] »(6:7b) wczystocie, w umiejętności, wdługiem oczekawaniu, w układności, w duchu świętem, wmiłości nie obłudnej, [7] »(6:8a) W mowie prawdy, w mocy Bożej, przez broń sprawiedliwości prawice i lewice. [8] »(6:8b) Przez sławę i nie sławę, przez łajanie i pochwalanie, jako zwodziecielowie, ano prawdziwi. [9] »Jako nieznajomi, ano znajomi; jako umierający, ano żywiemy; jako karani, ano nieśmiertelni. [10] »Jako żałośni, ano zawżdy weseli; jako żebracy, ano mnogie ubogacający. Jakoby nic niemający, ano wszytko trzymający. [11] »Usta nasze otworzyły się do was Korynthyanie, serce nasze rozprzestrzeniło się. [12] »Nie ciasno się zmieszczacie w nas, lecz ciasno się zmieszczacie we wnętrznościach waszych. [13] »A tejże naprzeciw temu nagrody (żądam) jako dzieciom mówię. Rozprzestrzeńcie się i wy. [14] »Nie bądźcie różne jarzmo (ciągnący z) niewiernemi. Bo jakie uczęstnictwo sprawiedliwości i nieprawości? Które lepak obcowanie światłu z ciemnością? [15] »A która zgoda Christusowi z Belialem? Albo która część wiernemu z niewiernym? [16] »A który skład kościołowi Bożemu z bałwany? Bo wy kościół Boga żywącego jesteście, jako rzekł Bóg: Wprowadzę się wnie, i między (nimi) chodzić będę, i będę ich Bogiem, a oni będą mi ludem. [17] »Dla tego wynidźcie z pośrzodku ich, i odłączcie się, mówi pan, a nieczystego nie dotykajcie się, a ja przyjmę was. [18] »I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synmi, i córkami, mówi Pan wszechmocny. 
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).