Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian » Rozdział 5
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BO wiemy, iż jeśli się nasza ziemna chałupa (tego) namiotu rozwali, mamy zbudowanie z Boga, dom nie ręką czyniony wieczny wniebiesiech. [2] »Bo i na to wzdychamy, mieszkanie nasze które znieba, naoblec żądający. [3] »Jeśli więc i zwleczeni, nie nadzy się znajdziem. [4] »Bo i będąc wnamiocie wzdychamy obciążeni, gdyż niechcemy się zwlec, ale naoblec, aby pożarta śmiertelność od żywota. [5] »Lecz który nas na to sprawił Bóg, (tenże) nam dał i zadatek duch. [6] »Ufając przeto zawżdy i wiedząc iż gdy chodzim w ciele zachodzim od pana. [7] »Bo przez wiarę chodzimy, nie przez widzenie. [8] »A ufamy i przyjmujemy radszej wyniść z ciała, i iść do Pana. [9] »Przeto i radszej (tego) żądamy choć wchodząc, choć wychodząc wdzięcznemi jemu być. [10] »Bo wszem nam pokazać się trzeba przed sądem Christusowem, aby odniósł każdy własne (uczynki) ciała, jako uczynił, choć dobrego, choć (co) złego. [11] »Wiedząc przeto strach pański, ludzi namawiamy, a Boguśmy jawni, i tuszę że i wsumnieniach waszych jawniśmy. [12] »Bo nie znowu się wam zalecamy, ale przyczynę dając wam pochwałę z nas, abyście mieli przeciw (onym) co się z osoby przechwalają a nie zserca. [13] »Bo choć się zdumiewamy, Bogu (się zdumiewamy,) choć całego rozumu jesteśmy, wam (jesteśmy.) [14] »Bo miłość Christusowa dzierży nas, (którzy) umyśliliśmy to, iż jeśli jeden za wszech umarł, toć wszytcy umarli byli. [15] »A za wszech umarł był, aby którzy żywą, nie sobie już żyli, ale (ten) który za nie umarł i wskrzeszon. [16] »A tak my odtąd nikogo nieznamy wedle ciała. Co jeśliśmy też znali Christusa wedle ciała, ale teraz już nie znamy. [17] »A tak jeśli kto w Christusie (jest) nowe stworzenie (jest:) starodawne minęły, oto zstało się nowo wszytko. [18] »A wszytko z Boga, który nas przejednał sobie przez Christusa. I dał nam służbę przejednania. [19] »Atoli iż Bóg był w Christusie świat przejednywając sobie, niepoczytawający im upadków ich, i pokładający wnas słowo przejednania. [20] »Miato Christusa przeto rzecz sprawujem, jakoby Bóg napomina, przez nas. Prosim miasto Christusa, pojednajcie się z Bogiem. [21] »Bo onego który nieznał grzechu, za nas grzechem uczynił, aby my zostali sprawiedliwością Bożą wniem. 
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).