Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian » Rozdział 4
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DLa tego mając służbę tę jako zmiłowania doszedszy, nie słabiejemy. [2] »Ale odrzuciliśmy zakrywania sromoty niechodzą w chytrości, ani fałszując słowa Bożego. Ale objawieniem prawdy zalecając siebie u wszelkiego sumnienia człowieczego, przed Bogiem. [3] »A choć i jest zasłonione Ewanielion nasze, (tedy) w ginących jest zasłonione. [4] »Wktórych Bóg wieku tego zaślepił smysły niewiernych, aby im nie zaświecił światła Ewanielionu sławy Christusowej. Który jest obraz Boży. [5] »Bo nie siebie przepowiedamy, ale Christa Jesusa pana a siebie sługami waszemi dla Jesusa. [6] »Gdyż Bóg który rzekł aby zciemności światło zaświeciło, który zaświecił wsercach naszych ku światłości znajomości sławy Bożej w obliczu Jesusa Christa. [7] »A mamy ten skarb wskorupianem naczyniu, aby przewyszenie mocy było Boże, a nie znas. [8] »We wszem ciśnieni, ale nie ściśnieni. Więznący, ale nie uwięznieni. [9] »Gonieni (bywamy) ale nieopuszczeni. Odrzucani, ale straceni. [10] »Wszędy umorzenie Pana Jesusowo na ciele nosząc, aby i żywot Jesusów na ciele naszem był jawny. [11] »Bo zawżdy my żywący na śmierć wydani bywamy prze Jesusa, aby i żywot Jesusów jawny był wśmiertelnem ciele naszem. [12] »A tak śmierć przedsię wnas robi, a żywot w was. [13] »Lecz mając tegoż ducha wiary, wedle onego napisania: uwierzyłem przeto wymówiłem; i my wierzymy, przeto i mówimy. [14] »Wiedząc że kto wskrzesił Pana Jesusa, i nas z Jesusem wskrzesi i postawi zwami. [15] »Bo wszytko prze was, aby łaska rozmnożywszy się przez mnogie dziękowanie, obfitowała wsławę Bożą. [16] »Przeto niesłabiejemy, ale choć też zwierzchowny człowiek nasz kazi się, lecz który wnątrz nas odnawia się dzień ode dnia. [17] »Bo krótka lekkość frasunku naszego, wedle przewyszenia do przewyszenia, wieczną wagę sławy sprawuje nam. [18] »(4:18) Gdy niepatrzymy na widome (rzeczy) ale na niewidomę. (4:19) Bo widome doczesne są, a niewidowe wieczne. 
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).