Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »POczynamy(li) zasię siebie sami zalecać? Alboli potrzebujemy, jako niektórzy, zalecających listów do was, albo od was? [2] »List nasz wy jesteście, napisany w sercach naszych, i wiedziany i przeczytany ode wszech ludzi. [3] »Objawieni (będąc) żeście list Christusów, sprawiony od nas, napisany nie czernidłem ale duchem Boga żywącego, nie na deskach kamiennych ale na deskach serca mięśnich. [4] »(3:4a) Lecz ufanie takie mamy przez Christa u Boga. [5] »(3:4b) Nie żebyśmy od siebie godni byli myśląc co jako z siebie, ale godność nasza z Boga. [6] »(3:5) Który też godnymi nas uczynił służebniki nowego przymierza, nie litery ale ducha. (3:6) Bo litera zabija, a duch ożywia. [7] »(3:7a) Co jeśli służba śmierci literami wyrażona na kamienioch był w sławie, aż niemogli patrzyć synowie Izraelowi na oblicze Moiżesza, prze sławę oblicza jego, która miała zniszczeć. [8] »(3:7b) Jako nie więcej służba ducha będzie wsławie? [9] »(3:8) Bo jeśli służba osądzenia sławą (jest,) daleko więcej obfituje służba sprawiedliwości wsławie. [10] »(3:9) Bo nie usławiono ani ono co było usławiono wtej mierze, ile (ona) nawyższą sławą. [11] »(3:10) Bo jeśli to co przestaje sławą, daleko wiecej to co trwa wsławie. [12] »(3:11a) Mając przeto taką nadzieję, wielkiego bezpieczeństwa używamy, [13] »(3:11b) a nie jako Moiżesz kładł zasłonę na oblicze swe, aby nie patrzyli synowie Izraelowi na koniec ustania. [14] »(3:11c) Ale zakamiały smysły ich. (3:12) Bo aż do dzisiejszego dnia taż zasłona wczytaniu dawnej umowy trwa nie odsłoniona, która się w Christusie niszczy. [15] »(3:13) Ale aż i dzisia gdy czytają Moiżesza, zasłona na sercu ich leży. [16] »(3:14) Lecz gdy się obróci ku Panu, zniszczona będzie zasłona. [17] »(3:15) Panem lepak on duch jest; a gdzie duch Pański tam i swoboda. [18] »(3:16) Lecz my wszytcy odkrytą twarzą sławę Pańską jako we zwierciedle widząc, wtenże obraz prze obrażamy się od sławy do sławy, jako od pańskiego ducha. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).