Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian » Rozdział 2
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(2:3) A umyśliłem sobie to, żeby mi zasie nie przyść w smutku do was. [2] »(2:4) Bo jeśli ja was zasmucam, a któż jest coby mię rozweselił, chyba zasmucony zemnie? [3] »(2:5) A napisałem wam oto to, abym przyszedszy smutku na smutek nie miał, zczegoby mi się trzeba radować; ufając też na wszech was, że moja radość, wszech was (radością) jest. [4] »(2:6) Bo zwielkiego frasunku i tesknice serca napisałem wam, przez mnogie łzy, nie abyście się smęcili, ale abyście miłość poznali, którą barzo obficie mamy k wam. [5] »(2:7) Co jeśli kto zasmucił, nie mnie zasmucił, ale po części, abym nie obciążył wszech was. [6] »(2:8a) Dosyć temuto karania tego które od wiela (miał.) [7] »(2:8b) Tak iż przeciw temu (mielibyście) radszej podarować i pocieszać, żeby jako zbytniem smutkiem nie był pożart tento. [8] »(2:9) Przeto proszę was, zmocnicie do niego miłość. [9] »(2:10) Bo dla tego i pisałem wam abym znał doświadczenie wasze, jeśli do wszego posłuszni jesteście. [10] »(2:11a) Lecz komu co darujecie, i ja. Bo i ja komu darowałem, jeślim co darował, dla was w osobie Christa, [11] »(2:11b) abychmy nie zagarnieni od Szatana. Bo wiemy czyhanie jego. [12] »Lecz przyszedszy do Troady, na Ewanielion Christowe, i drzwi (mając) otwarte w Panu, nie miałem ulżenia duchowi memu, żem nie zastał Tyta brata mego. [13] »Ale rozstawszy się znimi, wyszedłem to Macedonijej. [14] »A Bogu dzięka, który nas za zwycięzce przewodzi w Christusie i wonią znajomości swej objawia przez nas na wszelkiem miejscu. [15] »Iż Christusów dobry zapach jesteśmy Bogu, wzbawionych i wginących. [16] »Tym jednak wonność z śmierci na śmierć, a onym wonność żywota, do żywota. A na to kto godzien? [17] »Bo nie jesteśmy jako mnodzy szynkujący słowem Bożym, ale jako z szczyrości, ale jako z Boga, przed oblicznością Boga w Christusie mówimy. 
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).