Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 2 List do Koryntian » Rozdział 11
«  2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11 2 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »AByście ścierpieli na chwilę głupstwu memu, ale i cierpicie mi. [2] »Bo miłuję was Boską miłością, bo zmówiłem was za jednego męża dziewicę czystą wydać Christusowi. [3] »Lecz boję się, jako wąż Jewę zdradził wchytrości swej aby tak nie skaziły się dumy wasze, od prostoty, która w Christusa. [4] »Bo jeśli jednak przyszedszy (kto) inego Christusa przepowiedał, któregośmy nie przepowiedali, albobyście inszego ducha wzięli, niżeliście wzięli, albo insze Ewanielion któreście nieprzyjęli, dobrzebyście (takiemu) cierpieli. [5] »Bo mnimam niczem się pośledniejszym być, niż którzy nader barzo (są) apostołmi. [6] »Aczkolwiek lepak prostak (jestem) w mowie, ale nie w umiejętności, ale we wszem jawnym u was. [7] »Izali zgrzeszyłem uniżając się, abyście wy podwyszeni, iż darem Boże[m] Ewanielion opowiedałem wam? [8] »Drugie zbory złupiłem, biorąc obrok k waszej posłudze. [9] »I przytomny u was będąc, a (k temu) niedostateczni, nie uprzykrzyłem się lenistwem nikomu. Bo niedostatek mój napełnili bracia przyszedszy z Macedoniej. I we wszem bez obciążeniam się wam zachował, i zachowam. [10] »Jest prawda Christusowa we mnie, iż chwalenie to nie zagrodzi się naprzeciw mnie w krainach Achaiskich. [11] »Dla czego? (czyli) niemiłuję was? Bóg wie. [12] »Lecz co czynię, i czynić będę, (to) abym odciął przyczynę, chcącym przyczyny, aby wtem czym się chwalą znaleźli się, jako i my. [13] »Bo ci to fałszywi Apostołowie robotnicy zdradliwi, przetworzeni w Apostoły Christusowe. [14] »A nie dziwno, bo (i) sam szatan przetwarza się w anioła światłego. [15] »Nie wielka przeto (rzecz,) jeśli i słudzy jego przetwarzają się, jako słudzy sprawiedliwości, których koniec będzie wedle skutków ich. [16] »Zaś mówię, nie mnimaj mię kto bez rozumu być, a jeśli nie, tedy jako bezrozumnego przyjmiecie mię, abym się i ja mało pochłubił. [17] »Co mówię, nie wedle Boga mówię, ale jako wgłupstwie, wtem przedsięwzięciu pochwały. [18] »Ponieważ mnodzy chwalą się wedle ciała, i ja się pochwalę. [19] »Bo radzi cierpicie bezumnym (sami) rozumnemi będąc. [20] »Bo cierpicie, choć was kto zniewala, choć was kto trawi, choć kto bierze, choć się kto podnosi, choć kto w oblicze was bije. [21] »Wedle zelżywości mówię: jakobyśmy niemocni byli wtej mierze. Lecz wczembykolwiek kto śmiał, wgłupstwie mówię, śmiem i ja. [22] »Judowie są? I ja. Izraelitowie są? I ja. Nasienie Abrahamowe są? I ja. [23] »Słudzy Christusowi są? Zgłupiawszy mówię więcej ja. W pracach obficiej, wraziech więcej, w ciemnicach obficiej, w śmierciach wielekroć. [24] »Do Judów pięć kroć po czterdzieści (razów) bez jednego wziąłem. [25] »Trzykroć uchostano mię. Jeden kroć ukamionowanem. Trzy kroć utonąłem był. Noc i dzień wgłębokości byłem. [26] »Drogami często, niebezpieczeństwy rzek, niebezpieczeństwy (od) rozbojników, niebezpieczeństwy od rodziny, niebezpieczeństwy od pogan, niebezpieczeństwy wmieście, niebezpieczeństwy wpustyni, niebezpieczeństwy wmorzu, niebezpieczeństwy między fałszywą bracią. [27] »Wpracy i ukonaniu, wczuciach często, wgłodzie i wpragnieniu, wpościech często, w zimnie i wnagości. [28] »Okrom tego co znadworza, nabieganie na mię co dzień, pieczołowanie o wszytki zbory. [29] »Kto niemoże, a ja nie niemogę? Kto się odraża, a mnie by (to) nie piekło? [30] »(12:1) JEśli się chwalić trzeba, co jest mdłości mojej, ztego się chwalić będę. [31] »(12:2) Bóg i ociec Pana naszego Jesusa Christa wie, który jest błogosławiony na wieki, że nie kłamam. [32] »(12:3a) W Damaszku narodu (onego) przełożony (od) Arety króla, osadził strażą Damaszczeńskie miasto, chcąc mię pojmać, [33] »(12:3b) a przez okno w koszu spuszczonem przez mur. A tak uciekłem z rąk jego. 
«  2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11 2 List do Koryntian 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).