Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 6
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ŚMie(li) kto zwas sprawę mając zdrugim, sądzić się przed niesprawiedliwemi a nie przed świętemi? Nie wiece(li) że święci świat sądzić będą? [2] »A jeśli od was bywa sądzon świat, nie godni(li)ście sądów małych? [3] »Nie wiecie że anioły sądzić będziem, nie rzkąc żywności? [4] »O żywności przeto sądy jeśli macie, wzgardzone we zborze ty (na to) sadzajcie. [5] »Na sromotę wam mówię. Tak nie masz u was mądrego ni jednego, któryby mógł rozsądzić między bracią swoją? [6] »Ale brat zbratem sądzi się, a to przed niewiernemi? [7] »(6:7) Już przeto jednak i owszem jest w was niedostatek, że sądy macie sami z sobą. (6:8) Przecz nie radszej krzywdy cierpicie? Przecz nie radszej szkody przyjmujecie? [8] »(6:9) Lecz wy krzywdzicie, i szkodzicie, a to braty. [9] »(6:10) Albo nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? (6:11a) Nie zwodzcie się, ani porubnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani niewieściuchowie, ani mężołożnicy, [10] »(6:11b) ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanice, ani naśmiewcy, ani drapieżnicy królestwa Bożego odziedziczą. [11] »(6:12) A temi byliście niektórzy, ale omyciście, ale poświęceniście, ale usprawiedliwieniście w imię pana Jesusa, i w duchu Boga naszego. [12] »(6:13) Wszytko się mi godzi, ale nie wszytko pożyteczno; wszytko mi się godzi, ale ja opanowan nie będę ni od kogo. [13] »(6:14) Potrawy brzuchowi, a brzuch potrawam, lecz Bóg i ten i one zniszczy, a ciało nie porubstwu, ale panu, a pan ciału. [14] »(6:15) A Bóg i pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoję. [15] »(6:16) Nie wiecie, że ciała wasze członki są Christusowe? Przeto wziąwszy członki Christusowe uczynię członkami wszetecznice? Niech (tak) nie będzie. [16] »(6:17) Abo nie wiecie, że kto przylnął do wszetecznice, jedno jest (znią) ciało? Bo będą mówi dwoje w jedno ciało. [17] »(6:18) Kto lepak przylnął do pana, jeden duch jest. [18] »(6:19) Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech który by uczynił człowiek, okromia ciała jest. Lecz porubnik na własne ciało grzeszy. [19] »(6:20) Abo nie wiecie, iż ciała wasze domem są ducha świętego który w was? Którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. [20] »(6:21) Bo kupieniście ceną. Wysławiajcie przecie przeto a noście Boga w ciele waszem (i w duchu waszem, oboje to jest Boże.) 
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).