Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » 1 List do Koryntian » Rozdział 5
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(5:2) Owszem słyszeć między wami porubstwo, a (jeszcze) takie porubstwo, jakie ani między narody żeby komu żonę ojcowę mieć. [2] »(5:3) A wy nadęci jesteście, a nieradszej płakaliście, aby wzięt zpojśrzodku was, kto ten uczynek zbroił? [3] »(5:4) Bo ja jednak jako nieprzytomny ciałem lecz przytomny duchem, już osądziłem jako przytomny, (aby) kto to zbroił. [4] »(5:5) Gdy się w imię pana Jesusowe zbierzecie i z duchem moim, z mocą pana naszego Jesusa Christa. [5] »(5:6) Podać takiego szatanowi na zamordowanie ciała, aby duch zachowan wdzień pana Jesusa. [6] »(5:7) Nie cudna pochwała wasza. Nie wiecie, że mały kwas wszytkę roszczynę kwasi? [7] »(5:8) Wyczyścicie przeto dawny kwas, abyście byli nową roszczyną jakoście przaśni. Bo Pascha nasza za nas zabit (jest) Christus. [8] »(5:9) A tak święćmy nie wkwasie dawnem, ani wkwasie złości i złościwości, ale w przaśnikoch szczyrości i prawdy. [9] »(5:10) Napisałem wam wliście, (żeby się) nie mieszać z porubniki. [10] »(5:11) A nie zgoła sporubniki świata tego, albo złakomcami, albo zdrapieżcami, albo zbałwochwalcami; gdyż musielibyście z świata wyniść. [11] »(5:12) Lecz teraz napisałem wam, nie zmieszawać się. Jeśli kto bratem się mieniąc jest porubnik, albo łakomca, albo bałwochwalca, albo naśmiewca, abo pijanica, albo drapieżca, ztakim ani jeść. [12] »(5:13) A czemu bo ja (miałbych tych) co na stronie sądzić? Nie tychli co wnątrz sądzicie? [13] »(5:14) A którzy na stronie, Bóg sądzi. Wyniszczcie przeto złośliwego z siebie samych. 
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).