Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 9
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRawdę mówię w Christusie niekłamam, jako mi poświadcza sumnienie moje w duchu świętem, [2] »Że smutek mam wielki, i nieprzestawający ból wsercu mojem. [3] »Bo żądałbym sam ja anathemą być od Christusa za braty moje, przyrodzone moje wedle ciała. [4] »Którzy są Israelitowie, których synostwo, i sława, i przymierza, i zakonu położenie, i służba, i obietnice. [5] »Których ojcowie, i z których Christus wedle ciała, który jest nad wszemi błogosławiony na wieki, amen. [6] »Lecz nie tak jakoby upadło słowo Boże. Bo nie wszytcy co z Izraela – ci Izrael; [7] »Ani (dla tego) że są nasienie Abrahamowe, wszytcy (są) dziećmi; ale w Izaaku będzie tobie nazwano nasienie. [8] »To jest nie (ci co) dziećmi ciała, ci dziećmi Bożemi. Ale dzieci obietnice poczytane będą za nasienie. [9] »Bo słowo obietnice (jest) to: Wedle czasu tego przyjdę, a będzie (u) Sary syn. [10] »Lecz nie tylko (ten) ale i Rebeka zjednego łoża mając z Izaaka ojca naszego. [11] »Bo gdy się jeszcze nierodzili oni, i nic dobrego albo złego nie działali, aby wedle wybrania Bożego wprzód postanowienie trwało, nie z uczynków, ale zwezwania. [12] »Rzeczono jej: że więtszy zniewolon będzie mniejszemu. [13] »Jako napisano: Jakoba umiłowałem, a Ezawa nienawidziłem. [14] »Cóż przeto rzeczem? Zali niesprawiedliwość u Boga? Niech to nie będzie. [15] »Bo Moyżeszowi mówi: zmiłuję się nad kim się zmiłuję i pożałuję kogo pożałuję. [16] »A przeto nie jest chcącego, ani bieżącego, ale miłującego Boga. [17] »Bo mówi pismo Faraonowi: Na to tylko pobudziłem cię, żebym wtobie okazał moc moję, i jakoby przepowiedziano imię moje po wszej ziemi. [18] »A przeto kogo chce żałuje, a kogo chce zatwardza. [19] »Przeto mi rzeczesz: A cóż się jeszcze uskarża? Bo woli jego kto się zastawił? [20] »Ale o człowiecze, ty kto jesteś że przeciwisz się Bogu? Aza rzecze tworzenie tworzycielowi: przecżeś mię tak uczynił? [21] »Aza niema władze garncarz nad błotem, ztejże bryły uczynić, to wżdy naczynie ku uczciwości, a owo ku nie uczciwości? [22] »A chociaby Bóg chcąc gniew pokazać, i oznajmić możność swoję, przywiódł wmnogiem (a) w długiem oczekawaniu naczynia gniewu nagotowane na zatracenie. [23] »I aby oznajmił bogactwo sławy swej na naczyniu zmiłowania, które wprzód zgotował do sławy. [24] »Których (to) nas i wezwał, nie jedno z Judów ale i z narodów. [25] »Jako i u Ozeasza mówi: Nazowę nie lud mój, ludem moim, a nie miłą, miłośną. [26] »I będzie na miejscu, gdzie im rzeczono: nie lud mój wy, tam będą nazwani synowie Boga żywego. [27] »A Izaiasz krzyczy o Izraelu: Chociaby był poczet synów Izraelowych jako piasek morski, ostanek zachowan będzie. [28] »Bo liczbę odprawi i zrachuje wsprawiedliwości, iż liczbę osumowaną uczyni Pan na ziemi. [29] »I tak przed tym rzekł Ezaiasz: Jeśliby nie pan sabaoth, pozostawił nam nasienia, jako Sodoma zostalibyśmy, i jako Gomora przypodobalibyśmy się? [30] »Cóż przeto rzeczemy? Iż narody które nie naśladowały sprawiedliwości, pojmały sprawiedliwość, sprawiedliwość lepak (która) zwiary. [31] »A Izrael dościgając zakonu sprawiedliwości, do zakonu sprawiedliwości nie przyścignął. [32] »Prze co? Iż nie zwiary, ale jakoby z uczynków; bo obrazili się o kamień obrażenia. [33] »Jako napisano: Oto kładę na Syonie kamień obrażenia, i opokę otrącenia; że wszelki wierzący wniem nie zawstydzi się. 
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).