Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 15
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »LEcz my mocni, dłużniśmy mdłości niemocnych nosić, a nie sobie ugadzać. [2] »Każdy z nas bliźniemu niech ugadza na dobre ku zbudowaniu [3] »Bo i Christus nie sobie ugadzał, ale jako napisano: Urągania urągających tobie, napadły na mię. [4] »Bo cokolwiek wprzód napisano, na naszę naukę wprzód napisano; abychmy przez cierpliwość i pocieszenie pism nadzieję mieli. [5] »Bóg cierpliwości i pocieszenia niech wam da toż rozumieć między sobą wedle Christa Jesusa. [6] »Abyście jednomyślnie, jednemi usty sławili Boga, i ojca pana naszego Jesusa Christa. [7] »Przeto przyjmujcie się społem, jako i Christus przyjął nas do sławy Bożej. [8] »Mówię lepak Jesusa Christa że był sługą obrzezania, dla prawdy Bożej, żeby potwierdził obietnice ojców. [9] »Lecz aby też narodowie za zmiłowanie sławili Boga; jako napisano: Dla tego wyznam tobie w narodziech, i imieniu twemu śpiewać będę. [10] »I zaś mówi: Weselcie się narodowie z ludem jego. [11] »I zasię: Chwalcie pana wszytcy narodowie, i wyśpiewujcie go wszytcy ludzie. [12] »I zasię Ezaiasz mówi: Będzie korzeń Jesseów, a który powstanie panować nad narody, weń narodowie ufać będą. [13] »Lecz Bóg nadzieje niech napełni was wszej radości i pokoju w wierze, abyście obfitowali w nadziei, w mocy ducha świętego. [14] »Lecz tuszę bracia moi i sam ja o was, że i sami pełni jesteście miłości, napełnieni wszelakiej znajomości, mogący jeden drugiego napominać. [15] »Przy śmielszym lepak pisałem wam po części, bracia, jakoby przypominając wam, prze łaskę która mi jest dana od Boga. [16] »Abym był sługą Jesusa Christa między narody, offiarując Ewanielion Boże żeby było przyniesienie narodów wdzięczne, poświęcone w duchu świętem. [17] »Mam przeto pochwałę w Chrystu Jesusie, wtem co ku Bogu, [18] »Bo nieśmiem nic wymówić z onych (rzeczy) którychby niewykonał Christus przez mię, do posłuszeństwa narodów mową i skutkiem, [19] »Wmocy znamion i cudów, wmocy ducha świętego, tak iż od Jeruzalema w około aż do Illiriku napełniłem wesołego poselstwa Christowego. [20] »Lecz tak nawidząc Ewanielion zwiastować, nie gdzie mienion był Christus, abym nie na cudzem fundamencie budował. [21] »Ale jako napisano: Którym nie powiedano o niem, ujrzą: a którzy nie słyszeli, wyrozumieją. [22] »Za czem też często miewałem przekazy przyść do was. [23] »A teraz niemając miejsca w krajoch owych, a chuć mając przyść k wam od mnogich lat. [24] »(15:24) Kiedykolwiek puszczę się do Hiszpaniej przyjdę do was. (15:25) Bo spodziewam się, że tamtędy idąc ujrzę was, i przez was będę tam doprowadzon, jeśliże się was pierwej nasycę po części. [25] »(15:26) A teraz ciągnę do Jeruzalema służąc świętem. [26] »(15:27) Bo uchwaliła Macedonija i Achaija społeczność niejaką uczynić, na ubogie święte, którzy w Jeruzalemie. [27] »(15:28) Bo uchwalili i dłużni im są. Bo jeśli ji duchownych (rzeczy) uczestniki byli narodowie, dłużni są w cielesnych służyć im. [28] »(15:29) To przeto odprawiwszy i zdawszy im owoc ten, pójdę przez was do Hiszpaniej. [29] »(15:30) Bo wiem że idąc k wam, w zupełności błogosławieństwa Ewanielionu Christowego przyjdę. [30] »(15:31) Proszę lepak was bracia, przez pana naszego Jesusa Christa, i przez miłość ducha, pomagajcie mi wmodlitwach (które) ku Bogu. [31] »(15:32) Abym wybawion od niewierzących w Judskiej (ziemi) i aby służba moja do Jeruzalema, wdzięczna była świętym. [32] »(15:33a) Abym zradością przyszedł do was, przez wolą Bożą, i odpoczynąłbym zwami. [33] »(15:33b) A Bóg pokoju, ze wszemi wami, amen. 
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).