Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 11
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRzeto mówię, czyli odepchnął Bóg lud swój? Niech (to) nie będzie. Bo i ja Izraelit jestem, znasienia Abrahamowego, pokolenia Biniaminowego, [2] »Nie odepchnął Bóg ludu swego, który wprzód poznał. Aza niewiecie o Heliaszu co pismo mówi? Jako się przyczynia do Boga przeciw Izraelowi mówiąc: [3] »Panie, proroki twoje pozabijali, i ołtarze twe poroskopywali, a ostałem się ja jeden, i szukają dusze mojej. [4] »Ale co mówi mu powieść (Boska)? Zostawiłem sobie siedm tysiąc mężów, którzy nie przekłonili kolana Baalowi. [5] »Tak i niniejszego czasu, ostanek wedle wybrania (z) łaski zbawiony stał się. [6] »A jeśli łaską, (toć) już nie z uczynków. Inaczej, łaska już by nie była łaską. [7] »Cóż przeto? Czego szuka Izrael tego nie potrafił. Lecz wybrani potrafili. A drudzy zakamiali. [8] »Jako napisano: Dał im Bóg ducha zranienia, oczy nie widzieć, a uszy nie słyszeć, aż do dnia dzisiejszego. [9] »I Dawid mówi: Niech będzie stół ich przed nimi miasto sidła, i miasto ostępu, i zawady, i na odwetowanie. [10] »Niech zaćmią się oczy ich, coby niewidzieli, a grzbiet ich zawżdy skrzywiaj. [11] »Przeto mówię, czyli spotknęli się aby upadli? Niech (to) nie będzie. Ale ich usterknienim zbawienie narodom, żeby je rozrzewnić. [12] »Lecz jeśli ich usterknienie bogactwo świata, a utracenie ich bogactwo narodów, jako więcej zupełność ich? [13] »Bo wam mówię narodom, ponieważ posłańcem narodów ja jestem, służbę moję sławię. [14] »Owabym jako rozrzewnił moje ciało, i zbawię niektóre znich. [15] »Bo jeśli odrzucenie ich, zjednaniem (jest) świata, cóż przyjęcie, jeśli nie żywot zmartwych? [16] »A jeśli naczęcie święte, (toć) i zamies; także jeśli korzeń święty (to) i gałęzie. [17] »Co jeśli niektóre zgałązek wyłamano, a ty płonną oliwą będąc przyszczepion jesteś miasto nich, i uczestnikiem korzenia i sytości oliwnej stawszy się. [18] »Nie chwal się (na) gałęzie, a jeśli się przechwalasz, nie ty korzenia nosisz, ale korzeń ciebie. [19] »Przeto przeczesz: wyłamały się gałęzie, abym ja przyszczepion. [20] »Dobrze, nie wiarą wyłamały się, ty wiarą stoisz. Nie wysoko rozumiej, ale bój się. [21] »Bo jeśli Bóg wedle przyrodzenia gałęziam nie zfolgował, by jako i tobie, nie nie zfolgował? [22] »Napatrz się przeto dobroci i srogości Bożej, a srogości jednak na upadłe a na cię dobroci, jeśli przetrwasz (w) dobroci, jeśli nie (to) i ty wycięt będziesz. [23] »A oni jeśli nie będą trwać wniewierze, przyszczepieni będą. Bo mocen jest Bóg zasię je przyszczepić. [24] »Bo jeśli ty z onej (co) wedle przyrodzenia płonna oliwa, wyrznion, i mimo przyrodzenie przyszczepion do dobrej oliwy, jako więcej ci, (co) wedle przyrodzenia, przyszczepieni będą do własnej oliwy? [25] »Bo niechcę abyście niewiedzieli bracia tajemnice tej, abyście u siebie nie byli rozumnemi; że ślepota poczęści na Izraela przyszła; dokąd zupełność narodów wnidzie. [26] »I tak wszytek Izrael zachowan będzie. Jako napisano: Przyjdzie z Syonu obrońca, i odwróci niezbożność od Jakoba. [27] »A to im ode mnie przemierze: gdy odejmę grzechy ich. [28] »Przeto jednak wedle Ewanielionu nieprzyjaciele dla was, lecz wedle wybrania miłośni prze ojce. [29] »Bo nie odmienne (są) dary i wezwanie Boże. [30] »Bo jako i wy niekiedy nie uwierzyliście Bogu. A teraz zmiłowanie macie tychto niepowolnością. [31] »Tak i ci teraz niepowolni są waszemu zmiłowaniu, aby i sami zmiłowania doszli. [32] »Bo zawarł Bóg wszytki wniedowiarstwo, aby się nad wszemi zmiłował. [33] »O głębokości bogacstwa i mądrości i znajomości Bożej; jako nie wybadane sądy jego, i nie doścignione drogi jego? [34] »Bo a kto poznał smysł pański? albo kto mu był poradnikiem? [35] »Albo kto wprzód dał mu, a naprzeciw oddano będzie jemu? [36] »Gdyż zniego i weń wszytko, jemu sława na wieki, amen. 
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).