Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » List do Rzymian » Rozdział 10
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BRacia jednak dobra chęć mego serca i modlitwa ku Bogu za Izraelem jest do zbawienia. [2] »Bo im świadczę, iż rzewność Bożą mają, ale nie wedle znajomości. [3] »Bo nieznający sprawiedliwości Bożej, a swoję sprawiedliwość szukając ustawić, sprawiedliwości Bożej niepoddali się. [4] »Bo koniec zakonu Christus do sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu. [5] »Bo Moiżesz pisze o sprawiedliwości która z zakonu, iż który człowiek te (ustawy) uczyni, żyć będzie wnich. [6] »Lecz zwiary sprawiedliwość tak mówi: Nie rzeczesz wsercu twojem: kto wstąpi do nieba? (bo) to jest Christusa z wysocza ciągnąć. [7] »Albo: kto znidzie do głębokości? (Bo) to jest Christusa zmartwych podwodzić. [8] »Ale co mówi pismo? blisko ciebie jest słowo, w uściech twoich i wsercu twojem. To jest słowo wiary, które przepowiedamy. [9] »Iż jeśli wyznasz w uściech twych pana Jesusa, i uwierzysz wsercu twem, że go Bóg wskrzesił zmartwych, zachowan będziesz. [10] »Bo sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, a usty bywa wyznano ku zbawieniu. [11] »Bo mówi pismo: Wszelki wierzący weń nie zawstydzi się. [12] »Bo nie masz różności i Judowina i Greka; bo tenże pan wszytkich, bogaty ku wszem wzywającym go. [13] »Bo wszelki ktoby wzywał imienia pańskiego, zbawion będzie. [14] »Jako przeto wzywać będą, wktórego nie uwierzyli? Jako lepak uwierzą o którem nie słyszeli? A jako usłyszą, okrom przepowiadającego? [15] »A jakoż przepowiedać będą, jeśli ich nie poślą? Jako napisano: Jako śliczne nogi zwiastujących pokój zwiastujących dobra. [16] »Ale nie wszyscy posłuchali zwiastowania. Bo Ezaiasz mówi: Panie kto uwierzył słuchowi naszemu? [17] »A tak wiara z słuchu, a słuch przez słowo Boże. [18] »Lecz mówię: czyli nie słyszeli? Ano na wszytkę ziemię wyszedł dźwięk ich, a do granic wszytkiego świata słowa ich. [19] »Ale mówię: Aza nie poznał Izrael? Pierwszy Moiżesz mówi: Ja rozdrażnię was nie wnarodzie, wnarodzie nierozumnem rozgniewam was. [20] »A Ezaiasz śmie i mówi: znalezion jestem od nie szukających mię, objawiony byłem nie pytającym się o mnie. [21] »A tu Izraelowi mówi: Cały dzień rościągnąłem ręce moje do ludu nie powolnego, i odmawiającego. 
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).