Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 3
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »POspołu lepak Piotr i Johan wstępowali do świątnice, na godzinę dziewiątą modlitwy. [2] »A niektóry mąż chromy, z żywota matki swej będąc, noszon bywał, którego sadzano co dzień u drzwi świątnice które zwano, krasne, prosić jałmużny u wchodzących do świątnice. [3] »Ten ujrzawszy Piotra i Johana gdy mieli wniść do świątnice, prosił aby jałmużnę wziął. [4] »A wejzrzawszy nań Piotr z Johanem rzekł: wejrzy na nas. [5] »A on patrzył na nie, spodziewając się co u nich wziąć. [6] »Rzekł lepak Piotr: śrebra i złota niemasz, (u) mnie, lecz co mam, to tobie daję: W imię Jesusa Christusa Nazareyskiego wstań a chodź. [7] »A ująwszy go za prawą rękę, wzwiodł (ji.) I natychmiast zmocniły się stopy i kostki jego. [8] »A poskoczywszy stanął, i pochadzał, i wszedł z nimi do świątnice, pochadzając i poskakując, i chwaląc Boga. [9] »I widział go wszytek lud chodzącego i chwalącego Boga. [10] »I poznali ji że ten był, co dla jałmużny siedział u krasnych drzwi świątnice, i napełnili się strachu i zdumienia nad przygodą jego. [11] »A gdy trzymał (uzdrowiony chromy) Piotra i Johana zbieżał się k nim wszytek lud w przysionku który zową Solomonowem, przestraszeni. [12] »A ujrzawszy Piotr odpowiedział do ludu: Mężowie Izraelscy, co się dziwujecie nad tym, albo co na nas patrzycie, jakobyśmy swą mocą albo zbożnością uczynili iż ten chodzi? [13] »Bóg Abrahamów i Izaaków i Jakobów, Bóg ojców naszych usławił sługę swego Jesusa, któregoście wy wydali i zaprzeliście się przed osobą Piłata, gdy on sądził wypuścić (ji). [14] »Lecz wy świętego i sprawiedliwego zaprzeliście się, a prosiliście (o) męża morderza, (aby ji) wam darował. [15] »A powodcę żywota zabiliście, którego Bóg wskrzesił zmartwych, czego my świadkowie jesteśmy. [16] »A (tak) o wierze imienia jego, tego którego baczycie i znacie zmocniło imię jego, i wiara która przezeń, dała temu zupełne zdrowie to przed wszemi wami. [17] »A teraz bracia, wiem żeście z niewiadomości udziałali, jako i przełożeni waszy. [18] »Lecz Bóg, co wprzód objawił przez usta wszech proroków, iż miał cierpieć Christus, wypełnił tak. [19] »Pokajcie się przeto i nawróćcie się aby wymazały się grzechy wasze, gdy przyjdą chwile ochłodzenia od osoby pańskiej, [20] »A gdy pośle opowiedzianego wam Jesusa Christa. [21] »Który jednak musi niebo przyjąć do czasów naprawienia wszego które opowiedał Bóg przez usta świętych swych od wieku proroków. [22] »Bo Moiżesz rzekł: iż proroka wam wzwiedzie pan Bóg wasz z braciej waszej, jako mnie tego słuchajcie we wszem, cokolwie rzecze k wam. [23] »I będzie (iż) każda dusza, któraby nie słuchała proroka onego, wygładzona będzie z ludu. [24] »Ale i wszytcy prorocy od Samuela, i wporząd wszytcy mówili i opowiedali te dni. [25] »Wy jesteście synowie proroków, i umowy którą mówił Bóg ku ojcom naszym, mówiąc ku Abrahamowi, a w nasieniu twojem błogosławione będą wszytki narody ziemie. [26] »Wam pierwej Bóg wzwiodszy pierwej sługę swego (Jesusa,) posłał go błogosławiącego was aby odwrócił każdego od złości jego. 
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).