Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 24
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PO piąci lepak dnioch zstąpił Arcyoffiarnik Ananiasz z starszymi, i rzecznikiem Tertyllem niejakim, którzy się oznajmili Staroście przeciw Pawłu. [2] »A poznawszy ji naczął żałować Teryllus, mówiąc: Iż wielkiego pokoju dostępujemy przez cię, i wiele się popraw dzieje narodowi temu przez twoję opatrzność, [3] »I zawżdy i wszędy (to) przyjmujemy, przemożny Feliksie, ze wszelaką dzięką. [4] »Lecz abym cię długo niebawił proszę cię, (racz) posłuchać nas krótko jakoś zwykł łaskawie, [5] »Bo zastaliśmy męża tego to zaraźliwego i wrozruch poruszającego wszytki Judy po wszytkiem świecie, i hers[z]ta Nazareyskiej sekty. [6] »Który się też kusił i świątnicę splugawić, któregośmy i pojmali, a wedle naszego zakonu sądzicieśmy chcieli. [7] »Lecz przyszedszy Lisyas Hetman z wielką siłą, odwiódł ji zrąk naszych. [8] »Roskazawszy jego żałobnikom iść do ciebie, od którego możesz sam rozsądziwszy o wszytkim tem wyrozumieć, oczym nań żałujemy. [9] »Przyłożyli lepak Judowie mówiąc, iż się to tak ma. [10] »Odpowiedział lepak Paweł gdy mu pozwolił Starosta mówić: Od wiela lat wiedząc cię być sędzią temu to narodowi lepszą myślą zasie obmawiam, gdyż możesz rozumieć, [11] »Iż nie masz więcej dwunaście dni, jakom wstąpił modlić się do Jeruzalema. [12] »A nie znaszedł mię żaden ani w świątnicy do kogo mówiącego, albo zbieg tłumu czyniącego, ani w szkołach, ani wmieście. [13] »Ani tego na mię przewieść mogą ocz mię obwiniają. [14] »Ale wyznawam tobie to, iż wedle drogi, którą zową sekta, tak służę ojcowskiemu Bogu, wierząc wszemu co wzakonie i w prorocech napisano, nadzieję mając na Boga, której i ci sami oczekawają. [15] »Powstania martwych że ma być, i sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [16] »Wtem się ja ćwiczę, nie obrażone mieć sumnienie ku Bogu, i ku ludziom zawżdy. [17] »Lecz po wielu lat przyszedłem jałmużny czynić na naród swój, i offiar. [18] »Wtem mię zastali oczyścionego w świątnicy, ani ztłumem ani z zgiełkiem, niektórzy z Azyej Judowie, [19] »Którzy (tu) byli winni przed tobą stać, i żałować się, jeśliby co do mnie mieli. [20] »Albo ci sami niech powiedzą, jeśli co we mnie naleźli niesprawiedliwego, gdym stał przed (ich) radą. [21] »Chyba on jeden głos, który krzyknąłem stojąc między nimi, iż o powstanie martwych mnie wy dzisia sądzicie. [22] »A usłyszawszy to Feliks, odłożył im rzekąc: Gdy pewniej wywiem się o tej drodze, a Lisyas Hetman będzie, rozeznam między wami. [23] »I postanowił setnikowi strzec Pawła, i mieć wolniejsze więzienie, a nikomu zpowinowatych jego nie bronić mu posługować. [24] »Po kilku dni lepak przyjechawszy Feliks z Druzillą żoną swą, która był Judowka, posłał po Pawła, i słuchał go o wierze Christusa. [25] »A gdy on wywodził o sprawiedliwości, i (o) wstrzymaniu, i (o) sądzie który ma być, zlększy się Filiks, odpowiedział: Teraz już idź, lecz gdy będę miał czas przyzowę cię. [26] »Zaraz się też i nadziewając, żeby mu się pieniądze dały od Pawła, dla czego i często posyłając poń, rozmawiał znim. [27] »A gdy się dwie lecie spełniły, wziął na swe miejsce Feliks Porcya Festa. A chcąc wdzięczną (rzecz) uczynić Judom Feliks, ostawił Pawła więźniem. 
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).