Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 14
«  Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14 Dzieje Apostolskie 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I Stało się w Ikoniu że pospołu weszli do szkoły Judowskiej, i mówili, tak aż uwierzyło i Judów i Greków wielkie mnóstwo. [2] »Lecz nie wierzący Judowie pobudzili i zgorszyli dusze poganów na bracią. [3] »Długi przeto czas zmieszkali bezpiecznie mówiąc w panu, który poświadczał słowu łaski swej i dawał znamiona i cuda czynić przez ręce ich. [4] »I rozdwoiło się mnóstwo miasta, że jedni przed się byli z Judami, a drudzy z Apostołmi. [5] »A gdy się stało nabieżenie pogan i Judów z przełożonemi ich, aby je zelżyli i ukamionowali, [6] »Dowiedziawszy się, uciekli do miast Likaońskich (do) Listry i Derbena i do okolice (ich). [7] »I tam byli Ewanielion powiedający. [8] »A niektóry mąż w Listrzech nie mogąc na nogi siedział, chromy z żywota matki swej będąc, który nigdy nie chodził. [9] »Ten słuchał Pawła mówiącego. Który wejrzawszy nań a ujrzawszy, iż wiarę ma zdrów być, [10] »Rzekł wielkim głosem wstań na nogi twoje prosto, i skakał, i chodził. [11] »A tłum ujrzawszy co uczynił Paweł podnieśli głos swój (po) Likaońsku, mówiąc: Bogowie podobni ludziom zstąpili k nam. [12] »I zwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkuryuszem, poniewasz ten był wodzem rzeczy. [13] »Offiarnik lepak Jowiszów, który był przed miastem ich, byki i wieńce przed wrota przyprowadziwszy z tłumami chciał offiarować. [14] »A usłyszawszy Apostołowie Barnabas i Paweł rozdarszy odzienia swoje wskoczyli do tłumu krzycząc [15] »I mówiąć: Mężowie co to czynicie? I my podobni nędzni jesteśmy wam ludzie, opowiedający wam, od tych próżności nawrócić się do Boga żywącego, który uczynił niebo i ziemię i morze, i wszytko co wnich. [16] »Który przeszłych wieków zaniechał wszech narodów chodzić drogami ich, [17] »Acz siebie bez świadecstwa nie opuścił dobrze czyniąc, z nieba deżdże dając i pogody płodne, napełniając wychowania i dobrej myśli serca nasze. [18] »A to mówiąc ledwo uspokoili tłumy, aby im nie offiarowali. [19] »Przyszli lepak z Antyochiej i (z) Ikonia Judowie, i namowiwszy tłumy, a ukamionowawszy Pawła, wywlekli z miasta, mnimając aby umarł. [20] »A gdy ji ostąpili uczniowie wstawszy szedł do miasta, a nazajutrz wyszedł z Barnabą do Derbenu. [21] »A przepowiedawszy Ewanielion miastu onemu, nauczywszy mnogie, wrócili się do Listry, i (do) Ikonia i Antyochiej. [22] »Potwierdzając dusze uczniów, i napominając trwać w wierze, a iż przez mnogie uciski trzeba nam wchodzić do królestwa Bożego. [23] »A postanowiwszy im starsze w każdem zborze modląc się z postami, polecili je panu wktórego uwierzyli. [24] »A schodziwszy Pisydyą, przyszli do Pamfiliej. [25] »A mówiwszy w Perdze słowo pańskie zeszli do Attaliej. [26] »A z onąd płynęli do Antyochiej gdzie byli zleceni łasce Bożej na sprawę którą wypełnili. [27] »A przyszedszy i zbór zgromadziwszy, opowiedzieli cokolwiek poczynił Bóg przez nie, i jako poganom otworzył drzwi wiary. [28] »I zmieszkali tam czas niemały z uczniami. 
«  Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14 Dzieje Apostolskie 15  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).