Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 12
«  Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Onemże czasie targnął się Herod Król trapić niektóre ze zboru. [2] »I stracił Jakoba brata Johanowego mieczem. [3] »A ujrzawszy że wdzięczno jest Judom, dał pojmać i Piotra. A były dni przaśników. [4] »Którego pojmawszy posadził do ciemnice dawszy ji czterzem czwornikom żołnierskim strzec go, chcąc ji po pasce wywieść ludowi. [5] »A (tak) Piotra strzeżono wciemnicy, a modlitwa była ustawiczna czyniona od zboru do Boga za nim. [6] »A gdy go miał Herod wywieść, nocy onej był Piotr śpiąc między dwiema draby związan łańcuchami dwiema; stróżowie też przede drzwiami strzegli ciemnice. [7] »A oto anioł pański stanął, i światło zaświeciło w mieszkaniu, i uderzywszy w bok Piotra, wzbudził go, mówiąc: Wstań rychło. I opadły mu łańcuchy z rąk. [8] »I rzekł k niemu anioł: Opasz się, a podwięż boty twoje. I uczynił tak. I mówi mu: Włóż na się płaszcz twój, a idź zamną. [9] »A wyszedszy szedł za nim, a niewiedział, żeby prawda była co się działo przez anioła, lecz mnimał się widzenie baczyć. [10] »(12:10) Przeszedszy lepak pierwszą straż i wtórą, przyszli do brony żelaznej, którą chodzą do miasta, która się im sama odemknęła. (12:11a) A wyszedszy przeszli ulicę jednę, i wnet odstąpił anioł od niego. [11] »(12:11b) A Piotr przyszedszy k sobie rzekł: Dopiero wiem prawdziwie, iż posłał pan Anioła swego, i wyrwał mię z ręki Heroda, i ze wszego oczekawania ludu Judskiego. [12] »A poznawszy się przyszedł do domu Maryej, matki Johana przezwanego Markiem, gdzie byli mnodzy zgromadzeni i modlący się. [13] »A gdy kołatał we drzwi wrotne, wyszła dziewka posłuchać imieniem Roda. [14] »A poznawszy głos Piotrów, od radości nie otworzyła wrót, lecz przybieżawszy opowiedziała, iż Piotr stoi przed wroty. [15] »A oni k niej rzekli: szalejesz. A ona twerdziła tak być. Oni lepak rzekli: anioł jego jest. [16] »A Piotr trwał kołacąc, i otworzywszy ujrzeli go, a zdumieli się. [17] »A skinąwszy na nie ręką aby milczeli, powiedział im jako ji Pan wyprowadził z ciemnice. Rzekł lepak, opowiedzcie Jakobowi i braciej to, a wyszedszy poszedł na ine miejsce. [18] »A gdy był dzień, było zamieszanie niemałe między draby, coby się stało Piotrowi. [19] »A Herod pytawszy się o niem, i nie nalazszy, zmęczywszy stróże, kazał (je) wywieść; a wyciągnąwszy z Judskiej (ziemie) do Cezaryej, tam żył. [20] »A (tedy) Herod myślił wojnę podnieść na Tyryiskie i Sydońskie, lecz (oni) jednomyślnie przyszli k niemu, i ujednawszy Blasta podkomorzego królewskiego, prosili pokoju, dla tego, iż żywność miała kraina ich z królewskiej. [21] »A pewnego dnia Herod ubrany w ubiór królewski, i siadszy na sądzie, czynił rzecz k nim. [22] »A lud zawołał: Boży głos, a nie człowieczy. [23] »I natychmiast poraził ji anioł pański, że niedał chwały Bogu, a będąc od robaków zjedzon zdechł. [24] »A (tak) słowo Boże rosło i mnożyło się. [25] »A Barnaba i Saul wrócili się z Jeruzalema, wypełniwszy posługę, wziąwszy z sobą i Johana nazwanego Markiem. 
«  Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12 Dzieje Apostolskie 13  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).