Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 11
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »USłyszeli lepak Apostołowie i bracia będący w Judskiej (ziemi) iż i narodowie przyjęli słowo Boże. [2] »A gdy wstąpił Piotr do Jeruzalema, spierali się znim co (byli) z obrzezania, [3] »Mówiąc: że do mężów napłetek mających wszedłeś i jadłeś z nimi. [4] »A począwszy Piotr, wykładał im porządkiem, mówiąc: [5] »Ja byłem wmieście Joppie modlący się, i widziałem w zachwyceniu widzenie, zstępujące naczynie niejakie jako prześcieradło wielkie za czterzy końce wisząc znieba, i przyszło aż do mnie. [6] »Do którego wejrzawszy, obaczyłem, i widziałem, czwornogi ziemne i zwierzęta, i gadzinę, i ptastwo niebieskie. [7] »A Słyszałem głos mówiący mi: Wstawszy Pietrze rzeź, a jedz. [8] »I rzekłem: Nikaki panie, gdyż nic pospolitego abo nieczystego nigdy nie wchodziło do ust moich. [9] »A odpowiedział mi powtóre głos z nieba: Co Bóg oczyścił ty nie zów pospolitym. [10] »A to było po trzykroć. I zaś wzięto wszytko do nieba. [11] »A oto zarazem trzej mężowie stanęli przed domem wktórem byłem, posłani z Cezarij do mnie. [12] »Rzekł mi lepak duch (żebym) szedł z nimi, nic się nie sumniąc. A przyszli zemną, i ci sześć bracia, i weszliśmy do domu (onego) męża. [13] »I powiedział nam, jako widział anioła wdomu swem stojącego i mówiącego jemu: Pośli do Joppy męże, a przyzów Symona rzeczonego Piotra. [14] »Który rzecze słowa ku tobie, wktórych będziesz zbawion ty, i wszytek dom twój. [15] »A gdy począłem mówić, napadł duch święty na nie, jako i na nas w początku. [16] »I wspomniałem słowo pańskie, jako mówił: Johan tylko nurzał wodą, lecz wy będziecie ponurzeni wduchu świętem. [17] »Jeśli przeto równy dar dał im Bóg, jako i nam gdyśmy uwierzyli w pana Jesusa Christa ja kto byłem żebym mógł hamować Boga? [18] »(11:18) A usłyszawszy to umilkli, i sławili Boga mówiąc: (11:19) Tedyć i narodom Bóg pokajanie dał do żywota. [19] »(11:20) A oni przeto rozproszeni od ucisku, który był za Stefana, zaszli aż do Feniki i Cypru i (do) Antyochij, nikomu nie mówiąc (tej) rzeczy jedno tylko Judom. [20] »(11:20) Lecz byli niektórzy znich mężowie Cypryiscy i Kireneyscy, którzy wszedszy do Antyochij mówili ku Greczynom opowiedając pana Jesusa. [21] »(11:21) I była ręka pańska znimi, wielki też poczet uwierzywszy nawrócił się do Pana. [22] »(11:22) I przyszła rzecz do uszu zboru co w Jeruzalemie otem i wysłali Barnabasza (aby) szedł aż (do) Antyochij. [23] »(11:24) Który przyszedszy a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się, i napominał wszech (aby) przedsięwzięciem serca trwali przy panu. [24] »(11:25) Iż był mąż dobry i pełem ducha świętego i wiary, i przystał tłum wielki ku panu. [25] »(11:26) Wyszedł lepak do Tarsu szukać Saula, a nalazszy ji przyprowadził do Antyochij. [26] »(11:27) I stało się, że cały rok schodzili się zborem, i nauczali tłum wielki; nazwano też naprzód w Antyochij ucznie Christyanmi. [27] »(11:28) A wte dni przyszli od Jeruzalema prorocy do Antyochij. [28] »(11:29a) A wstawszy jeden z nich imieniem Agab, oznajmił przez ducha (że) głód wielki miał być po wszytkiem świecie, który i był za Klaudyusa (Cesarza.) [29] »(11:29b) Uczniowie lepak jako komu dostawało, uradzili każdy z nich na służbę posłać mieszkającym w Judskiej (ziemi) bratom. [30] »Co i uczynili posławszy ku starszym, przez ręce Barnaby i Saula. 
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).