Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Dzieje Apostolskie » Rozdział 1
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIerwsze jednak księgi uczyniłem o wszytkiem Theofile, co począł Jesus i czynić i uczyć, [2] »Aż do dnia, którego przykazawszy Apostołom przez Ducha świętego które był obrał, wzniesion jest. [3] »Którym też stawił siebie żywego po ucierpieniu swem, wrozmaitych dowodziech, przez czterdzieści dni ukazując się im, i mówiąc o królestwie Bożem. [4] »A znimi jedząc zapowiedział im, od Jeruzalema nie zachodzić, ale oczekawać obietnice Ojcowskiej, którąście słyszeli odemnie, [5] »Iż Johan jednak nurzał wodą, lecz wy ponurzeni będziecie w duchu świętem nie po wielu tych dni. [6] »Oni przeto zszedszy się spytali go mówiąc: Panie, czyli tego czasu naprawujesz królestwo Izraelowi[?]. [7] »A (on) rzekł k nim: Nie wasza (rzecz) jest znać czasy i chwile, które położył ociec w swej władzy. [8] »Ale weźmiecie moc z stępującego ducha świętego na was. I będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, i we wszytkiej Judskiej (ziemi), i w Samaryi, i aż do kończyn ziemie. [9] »A to rzekszy, gdy oni patrzyli podniósł się, i obłok podjął ji od oczu ich. [10] »A gdy się przypatrowali w niebo idącemu jemu, a oto dwa mężowie stanęli przy nich w odzieniu białem. [11] »Którzy też rzekli: Mężowie Galileyscy, co stoicie patrząc do nieba? Ten Jesus, który wzniesion od was do nieba, tak przyjdzie jakoście ji widzieli idącego do nieba. [12] »Tedy się wrócili do Jeruzalema, od góry którą zową oliwną. Która jest blisko Jeruzalema, mając sobotę drogi. [13] »A gdy weszli, wstąpili na salę, gdzie mieszkali i Piotr, i Jakob, i Johan, i Andrzej, Filip i Thomasz, Barthołomiej i Matheusz, Jakob Alfeów i Symon Zylot, i Juda Jakobów. [14] »Ci wszytcy trwali jednomyślnie (na) modlitwie z żonami i z Maryą matką Jesusową i zbracią jego. [15] »A wte dni powstawszy Piotr wpojśrzód uczniów, rzekł: A był tłum imion pospołu jako sto dwadzieście. [16] »Mężowie bracia musi się spełnić pismo (to) które pierwej rzekł duch święty przez usta Dawidowe, o Judaszu którzy był wodzem jimaczom Jesusowym, [17] »Iż policzon był znami, i otrzymał był los służby tej. [18] »Bo ten otrzymał pole z zapłaty niesprawiedliwości, i obiesiwszy się, rospukł się na poły i wywaliły się wszytkie trzewia jego. [19] »I wiadomo było wszem mieszkającym w Jeruzalemie, że też nazwano pole ono własną ich rzeczą Akeldama, to jest, pole krwie. [20] »Bo napisano w księgach psalmów: Niech będzie mieszkanie jego puste, a niech nie będzie ktoby mieszkał w niem. I: doglądanie jego niech weźmie inszy. [21] »Potrzeba lepak z mężów którzy się schodzili znami po wszytek czas, którego wchodził i wychodził u nas pan Jesus. [22] »Począwszy od nurzania Johanowego, aż do dnia którego podniesion od nas, aby świadkiem powstania jego był znami. [23] »I postawili dwu: Jozefa rzeczonego Barsabas, który nazwan Justus, i Macieia. [24] »A modlący się rzekli: Ty panie który znasz wszech serca, ukaż któregoś wybrał zstych dwu. [25] »(1:25a) Aby jeden wziął los służby tej i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby szedł na miejsce własne. [26] »(1:25b) I dali losy ich, i padł los na Macieia; i przyliczon z jedenaścią apostołów. 
«  Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1 Dzieje Apostolskie 2  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).