Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 7
«  Ewangelia Jana 6 Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Chodził Jezus potym w Galilei, bo nie chciał chodzić w Judskiej (ziemi,) iż szukali go Judowie zabić. [2] »A było blisko święto Judskie kuczki. [3] »Rzekli przeto k niemu bracia jego: Przejdzi ztąd, a idź do (ziemie) Judskiej, aby i uczniowie twoi widzieli sprawy twoje które czynisz. [4] »Bo nikt w tajemności nic nie czyni, lecz szuka sam na jawie być. Jeśli te (rzeczy) czynisz. Objaw się światu. [5] »Bo ani bracia jego wierzyli weń. [6] »Mówi przeto im Jesus: Czas mój jeszcze nieprzyszedł, a czas wasz zawżdy jest gotowy. [7] »Nie może świat nienawidzieć was, mnie lepak nienawidzi, iż ja świadczę o niem, że sprawy jego złe są. [8] »Wy wstąpcie na święto to, ja nie wstępuję na to święto, iż czas mój jeszcze nie wypełnił się. [9] »A to rzekszy im, został w Galilej. [10] »A gdy wstąpili bracia jego, tedy i sam wstąpił na święto, nie jawnie, ale jakoby tajemnie. [11] »Przeto Judowie szukali go w święto, i mówili, gdzie jest on? [12] »I szemranie oniem mnogie było między tłumy, ci jednak mówili, iż dobry jest; a inszy mówili: Nie, ale zwodzi tłumy. [13] »Wszakże nikt jawnie o niem nie mówił, prze bojaźń Judów. [14] »A gdy było w puł święta, wstąpił Jesus do świątnice, i uczył. [15] »I dziwowali się Judowie mówiąc: Jako ten pismo umie nie uczywszy się? [16] »Odpowiedział im Jesus, i rzekł: Nauka moja nie jest moja, ale (tego) kto mię posłał. [17] »Jeśli kto chce wolą jego czynić pozna o nauce, jeśli z Boga jest, albo (jeśli) ja sam od siebie mówię. [18] »Kto od siebie mówi, sławy swojej szuka, lecz kto szuka sławy (onego) co ji posłał, ten prawdziwy jest, i niesprawiedliwości wniem niemasz. [19] »Nie Moiżesz(li) dał wam zakon, a nikt z was nie czyni zakonu? Co mię szukacie zabić? [20] »Odpowiedział tłum i rzekł: Czarta masz; któż cię szuka zabić? [21] »Odpowiedział Jesus i rzekł im: jeden uczynek uczyniłem, a wszyscy się dziwujecie. [22] »Przeto Moiżesz dał wam obrzezanie, nie iżeby z Moiżesza było, ale z ojców, a w sobotę obrzezujecie człowieka. [23] »Jeśli obrzezanie bierze człowiek w sobotę, aby nierozruszon zakon Moiżeszów. Na mię gniewacie się, że całego człowieka zdrowym uczyniłem wsobotę? [24] »Nie sądźcie według osoby, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. [25] »Mówili przeto niektórzy z Jerozolimczyków: nie tenli jest, którego szukają zabić? [26] »A oto, jawnie mówi, a nic mu nie mówią, nie prawdziwieli poznały książęta, że ten jest (prawdziwie) Christus? [27] »Ale tego znamy zkąd jest. Lecz Christus kiedy przyjdzie, nikt nie wzwie zkądby był. [28] »Zawołał przeto wświątnicy ucząc Jesus, a mówiąc: I mnie znacie, i znacie zkąd jestem, a od siebie nieprzyszedłem, ale jest prawdziwy, który posłał mię, którego wy nie znacie. [29] »Ja lepak znam go, iż od niego jestem, i on mię posłał. [30] »Szukali przeto pojmać go, a żaden nie rzucił nań rąk, iż jeszcze nieprzyszła była godzina jego. [31] »Mnodzy lepak z tłumu uwierzyli weń, i mówili, że Christus gdy przyjdzie, aza więcej znaków nad te uczyni, które ten poczynił? [32] »Usłyszeli Faryzeuszowie tłum szemrzący oniem to i posłali Arcyoffiarnicy i Faryzeuszowie sługi, żeby ji pojmali. [33] »Rzekł przeto im Jesus: Jeszcze mały czas z wami jestem, a pójdę ku (onemu) który mię posłał. [34] »Szukać będziecie mię. A nie znajdziecie. A gdzie ja będę wy nie możecie przyść. [35] »Rzekli przeto Judowie ku sobie: Gdzie ten ma iść, iż my nie znajdziemy go? Nie do rozsypaniali Greków ma iść, i uczyć Greki? [36] »Co jest to za mowa którą rzekł, szukać mię będziecie, a nie znajdziecie? A gdzie jestem ja, wy nie możecie przyść. [37] »W ostatni lepak dzień wielki święta, stanął Jesus, i wołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie ku mnie, a pije. [38] »Kto wierzy w mię jako rzekło pismo, rzeki z żywota jego pocieką wody żywej. [39] »A to rzekł o Duchu, którego mieli wziąć wierzący weń, jeszcze bo nie był Duch iż Jesus jeszcze nie był rozsławion. [40] »Mnodzy przeto z tłumu, słyszący (tę) rzecz, mówili: Ten jest prawdziwie prorok. [41] »Inszy mówili, ten jest Christus. Inszy lepak mówili, zali z Galileie Christus przyjdzie? [42] »Nie pismoli powieda, iż znasienia Dawidowego, i od Bethlehema wsi, gdzie był Dawid, Christus przyjdzie? [43] »Rozerwanie przeto między tłumem było przeń. [44] »Niektórzy lepak z nich chcieli ji pojmać, ale nikt nie podniózł nań ręku. [45] »Przyszli przeto słudzy ku Arcyoffiarnikom i Faryzeuszom, i rzekli im oni, dla czego nie przywiedliście go? [46] »Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak niemówił człowiek, jako ten człowiek. [47] »Odpowiedzieli im przeto Faryzeuszowie: Zali i wy zwiedzieniście? [48] »Aza kto z książąt uwierzył weń, albo z Faryzeuszów? [49] »Ale tłum ten który nie zna zakonu, przeklęty jest. [50] »Mówi Nykodem k nim, który przyszedł był wnocy do niego, jednym będącym z nich. [51] »Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeśliby nie wysłuchał od niego pierwej, a poznałby co czyni? [52] »Odpowiedzieli i rzekli mu: czyli i ty z Galileie jesteś? Rozbierz a obacz, że prorok z Galileie niepowstawa. 
«  Ewangelia Jana 6 Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).