Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 21
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ZAtym objawił się zaś Jesus nad morzem Tyberyadskiem, a objawił się tak. [2] »Byli pospołu Symon Piotr i Thomasz rzeczony bliźniec, i Nathanael z Kany Galileyskiej, i Zebedeowi synowie, i inszy z uczniow jego dwa. [3] »Mówi im Symon Piotr: Idę ryb łowić. Mówią mu: Idziem i my z tobą. Wyszli, i wstąpili do łodzi, a onej nocy nie pojmali nic. [4] »A gdy było rano, stał Jesus na brzegu, lecz jednak nie wiedzieli uczniowie że jest Jesus. [5] »Mówi im Jesus: dzieci, macieli co jeść? Odpowiedzieli mu: Nie. [6] »(A on) rzekł im: zarzućcie na prawą stronę łodzi sieć a dostaniecie; zarzucili przeto a już jej ciągnąć nie zmogli od mnóstwa ryb. [7] »Mówi przeto uczeń on, którego miłował Jesus, Piotrowi: Pan jest. Tedy Symon Piotr usłyszawszy, iż pan jest, koszulą się przepasał, bo był nagi, i rzucił się do morza. [8] »A inszy uczniowie łódką przyszli. Bo niedaleko byli od ziemie, ale jakmiarz łokci dwieście, ciągnąc sieć z rybami. [9] »Gdy przeto wystąpili na ziemię, widzą żar leżący i rybę na niem leżącą, i chleb. [10] »Mówi im Jesus: Przynieście ryb któreście pojmali ninie. [11] »Wstąpił Symon Piotr, i wyciągnął sieć na ziemię, pełnę ryb wielkich, sto pięć dziesiąt trzy, a (choć) tak wiele było, nie rozdarła się sieć. [12] »Mówi im Jesus: przydźcie, obiedwajcie, a żaden z uczniów nie śmiał go spytać: Ty kto jesteś? Wiedząc iż pan jest. [13] »Przeto przyjdzie Jesus, i bierze chleb, i daje im, i ryby takież. [14] »To już (po) trzecie objawił się Jesus uczniom swym wstawszy zmartwych. [15] »Gdy tedy obiedwali, mówi Symonowi Piotrowi Jesus: Symonie Johanów, miłujesz(li) mię więcej niż ci? mówi mu: tak panie, ty wiesz iż cię miłuję. Mówi mu: Paś baranki moje. [16] »Mówi mu zasię powtóre: Symonie Johanów, miłujesz(li) mię? Mówi mu: Tak panie, ty wiesz, iż cię miłuję. Mówi mu: paś owce moje. [17] »Mówi mu po trzecie: Symonie Johanów, miłujesz(li) mię? Zasmucił się Piotr, iż mu rzekł po trzecie: miłujesz(li) mię, i rzekł mu: panie ty wszytko wiesz, ty znasz że cię miłuję; mówi mu Jesus: Paś owce moje. [18] »Prawdziwie prawdziwie mówię tobie, gdyś był młodszy, opasowałeś się sam, i chodziłeś gdzieś chciał; gdy się lepak zstarzejesz ściągniesz ręce twoje, a inszy cię opasze i powiedzie dokąd nie zachcesz. [19] »A to mówił, oznajmując jaką śmiercią miał rozsławić Boga. A to rzekszy mówi mu: Idź za mną. [20] »Obróciwszy się Piotr, widzi (onego) ucznia, którego miłował Jesus za nim idącego który też w wieczerzą przychylił się na piersi jego, i rzekł: panie, kto jest co cię wyda? [21] »Tego ujrzawszy Piotr, mówi Jesusowi: Panie, a ten co? [22] »Mówi mu Jesus: choćbym go tak chciał trwać, aż przyjdę, co tobie (do tego?) ty idź za mną. [23] »Wyszła przeto rzecz ta do braciej, że uczeń on nie umiera; a nie rzekł mu Jesus że nie umiera, ale choćbym go tak chciał trwać aż przyjdę co tobie (do tego?) [24] »Ten jest uczeń świadczący o tych (sprawach) i napisał to, a wiemy że prawdziwe jest świadectwo jego. [25] »Jest lepak i inych wiele (rzeczy) które uczynił Jesus, które jeśliby po jednej pisać, i sam świat, tuszę nie objąłby napisanych ksiąg. Koniec. 
«  Ewangelia Jana 20 Ewangelia Jana 21 Dzieje Apostolskie 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).