Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 16
«  Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »TO mówiłem wam, abyście się nie obrażali. [2] »Odrzuconemi od szkoły uczynią was; ano przyjdzie godzina że wszelki zabijający was, będzie mnimać iż posługę przynosi Bogu. [3] »A to uczynią wam, iż nieznają ojca, ani mnie. [4] »Lecz to mówiłem wam, abyście, gdy przyjdzie godzina, pamiętali na to, że ja rzekłem wam. Tego lepak zpoczątku nie rzekłem wam, iż zwami byłem. [5] »A teraz odchodzę ku (onemu) kto mię posłał, a żaden z was nie pyta mię, gdzie odchodzisz? [6] »Ale iżem to wymówił wam, smutek napełnił wasze serce. [7] »Ale ja prawdę mówię wam, pożyteczno wam że ja odejdę. Bo jeślibym nie odszedł, pocieszyciel nie przyjdzie k wam. A jeślibym poszedł, poślę ji k wam. [8] »A on przyszedszy strofować będzie świat o grzech, o sprawiedliwość, i o sąd. [9] »O grzech jednak iż nie uwierzyli w mię. [10] »O sprawiedliwość lepak, iż ku ojcu idę, a już nie obaczycie mię. [11] »A o sąd, iż ksiądz świata tego osądzon. [12] »Jeszcze wiele mam mówić wam, ale niemożecie nosić teraz. [13] »Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, w wiedzie was do wszelkiej prawdy. Bo nie będzie mówić od siebie, ale cokolwiekby usłyszał, mówić będzie i przyszłe (rzeczy) opowie wam. [14] »On mię rozsławi, iż zmojego weźmie, i opowie wam. [15] »Wszytko cokolwiek ma ociec, moje jest; dla tego rzekłem zmojego weźmie i opowie wam. [16] »Pochwili a nie ujrzycie mię, i zasię pochwili a ujrzycie mię, iż ja odchodzę do ojca. [17] »Rzekli przeto (niektórzy) z uczniów jego między sobą: Co jest to co mówi nam: pochwili a nie ujrzycie mię, i zaś pochwili a ujrzycie mię, a iże ja odchodzę do ojca? [18] »Mówili przeto: Co to jest co mówi, pochwili? Nie wiemy co mówi. [19] »Poznawszy przeto Jesus iż chcieli go pytać, i rzekł im: Otem się pytacie między sobą, żem rzekł: pochwili a nie ujrzycie mię, i zasię pochwili ujrzycie mię. [20] »Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż płakać i narzekać będziecie wy, lecz świat uraduje się, a wy zasmucicie się, ale smutek waszwradość się obróci. [21] »Niewiasta gdy rodzi smutek ma, iż przyszła godzina jej. A gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta ucisku prze radość, iż narodził się człowiek na świat. [22] »Tak i wy teraz jednak smutek macie, ale zasię ujrzę was, i uraduje się wasze serce, a radości waszej nikt nie odejmie od was. W on dzień nie spytacie mię ni ocz. [23] »Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż oczkolwiekbyście prosili ojca w imię moje, da wam. [24] »Aż dotąd nie prosiliście nic w imię moje; proście a weźmiecie. Aby radość wasza była pełna. [25] »To w podobieństwach mówiłem wam, przyjdzie godzina, gdy już nie w podobieństwach mówić będę wam. Ale jawnie o ojcu zwiastuję wam. [26] »W on dzień w imię moje prosić będziecie. [27] »A nie mówię wam, iż ja prosić będę ojca o was, sam bo ociec miłuje was, iżeście wy mnie miłowali, i uwierzyliście, żem ja od Boga wyszedł. [28] »Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Zasię ostawiam świat, a idę do ojca. [29] »Mówią mu uczniowie jego: Oto ninie jawno mówisz, a podobieństwa ni jednego nie mówisz. [30] »Teraz wiemy że wiesz wszytko, a nie potrzebujesz, aby cię kto pytał; wtem wierzymy żeś od Boga wyszedł. [31] »Odpowiedział im Jesus: Teraz wierzycie. [32] »Oto przyjdzie godzina, i teraz przyszła że się rozsypiecie każdy do (swoich) własności, a mnie samego ostawicie, lecz nie jestem sam, gdyż ociec ze mną jest. [33] »To wypowiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk macie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. 
«  Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).