Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 14
«  Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »NIech się nie trwoży wasze serce, wierzcie w Boga, i wmię wierzcie. [2] »W domu ojca mego mieszkania mnogie są; a jeśli(by tak) nie (było) nie rzekłbym wam. Iż idę zgotować wam miejsce. [3] »A jeśli pójdę zgotować wam miejsce, zasię przyjdę i zabiorę was do siebie, aby gdzie ja jestem i wy byście byli. [4] »A gdzie ja odchodzę, wiecie, i drogę wiecie. [5] »Mówi mu Thomasz: Panie, nie wiemy gdzie odchodzisz, a jakoż możemy drogę wiedzieć? [6] »Mówi mu Jesus: Ja jestem droga, i prawda, i żywot, nikt nie przyjdzie do ojca jedno przez mię. [7] »Jeślibyście mnie znali, i ojca mego znalibyście, a odtąd go znacie i widzieliście ji. [8] »Mówi mu Filip: Panie, ukaż nam ojca, a dosyć nam. [9] »Mówi mu Jesus: Tak długi czas zwami jestem, a nie poznaliście mię? Filippie, kto widzi mnie, widzi i ojca. A jakoż ty mówisz, ukaż nam ojca? [10] »Niewierzysz że ja w ojcu, a ociec we mnie jest? Słowa które ja mówię wam, od siebie (ich) nie mówię, lecz ociec we mnie mieszkający, ten czyni sprawy. [11] »Wierzcie mi, że ja w ojcu, a ociec we mnie jest. A jeśli nie (tak,) dla spraw samych wierzcie (mi). [12] »Prawdziwie prawdziwie mówię wam, kto wierzy wmię, sprawy które ja czynię, i on uczyni, i więtsze niźli te uczyni. Iż ja ku ojcu mojemu idę. [13] »A oczkolwie prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby rozsławion ociec w synu. [14] »Jeślibyście czego prosili w imię moje ja uczynię. [15] »Jeśli mię miłujecie, przykazanie moje chowajcie. [16] »(14:16a) A ja uproszę ojca, a inego pocieszyciela da wam, aby trwał zwami na wieki, [17] »(14:16b) duch prawdy, którego świat niemoże wziąć, iż go niebaczy, ani go zna. (14:17) Lecz wy znacie ji, iż u was mieszka, i w was będzie. [18] »Nie ostawię was sierotami, przyjdę k wam. [19] »Jeszcze mało, a świat nie już mię ujrzy, wy lepak ujrzycie mię, iż ja żywę, i wy żyć będziecie. [20] »W on dzień wy poznacie, że ja w ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was. [21] »Kto ma przykazanie moje i chowa je, on jest miłujący mię. A kto miłuje mnie, umiłowan będzie od ojca mego, i ja go umiłuję, i objawię mu samego siebie. [22] »Mówi mu Judasz nie on Iskaryotski: Panie, co się dzieje, iż nam masz objawić samego siebie, a nie światu? [23] »Odpowiedział Jesus, i rzekł mu: jeśli kto miłuje mnie, mowę moję zachowa, i ociec mój umiłuje ji, i k niemu przyjdziemy, i mieszkanie u niego uczynimy. [24] »Kto nie miłuje mnie, mów moich nie chowa; a mowa którą słyszycie, nie jest moja, ale (onego) który mię posłał ojca. [25] »To mówiłem wam u was mieszkając. [26] »Lecz pocieszyciel duch święty, którego pośle ociec w imię moje, on was nauczy wszego, i wspomienie wam wszytko cokolwiek rzekłem wam. [27] »Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Niech nie trwoży się serce wasze, ani lęka. [28] »Słyszeliście że ja rzekłem wam, odchodzę i przychodzę k wam. Gdybyście mię miłowali, radowalibyście się, iż idę ku ojcu, iż ociec więtszy niźli ja jest. [29] »A teraz rzekłem wam, drzewiej niż się dzieje, abyście wierzyli gdy się dziać będzie. [30] »Już nie wiele mówić będę zwami, bo idzie świata tego książę, a we mnie niema nic. [31] »Ale aby poznał świat, iż miłuję ojca, a jako mi rozkazał ociec, tak czynię. Wstańcie idźmy zstąd. 
«  Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).