Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 13
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PRzed świętem lepak paschy wiedząc Jesus iż przyszła jego godzina, aby przeszedł z świata tego ku ojcu, umiłowawszy swe którzy na świecie (byli,) do końca umiłował je. [2] »A wieczerzą odprawiwszy, gdy już diabeł wrzucił był do serca Judy Symona Iskaryotskiego aby ji wydał. [3] »Wiedząc Jesus iż wszytko dał mu ociec do rąk, a iż od Boga wyszedł, i do Boga szedł. [4] »Wstał od wieczerzy, i położył szaty, a wziąwszy prześcieradło przepasał się. [5] »Potym wlał wody do miednice, i naczął umywać nogi uczniom, i ocierać prześcieradłem, którym był przepasan. [6] »Przyszedł przeto ku Symonu Piotru, a on mu mówi: Panie, ty mnie umywasz nogi? [7] »Odpowiedział Jesus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale dowiesz się potym. [8] »(13:8) Mówi mu Piotr: Nie będzie myć nóg mnie na wieki. (13:9) Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie omyję, niemasz części ze mną. [9] »(13:10) Mówi mu Symon Piotr: Panie. Nie jedno nogi moje, ale i ręce, i głowę. [10] »(13:11a) Mówi mu Jesus: Umyty niepotrzebuje, chyba nogi umyć, ale jest czysty wszytek. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy, [11] »(13:11b) wiedział bo wydawcę swego. Dla tego rzekł: Nie wszyscy czyści jesteście. [12] »Gdy przeto umył nogi ich, i wziął szaty swe, siadszy zaś rzekł im: znacieli co uczyniłem wam? [13] »Wy zowiecie mię uczycielem i panem, a dobrze mówicie. Bo jestem. [14] »Jeśli przeto ja umyłem wam nogi pan i uczyciel, i wy winniście jeden drugiemu umywać nogi. [15] »Bo wzór dałem wam, aby jako ja uczyniłem wam, i wy czynilibyście. [16] »Prawdziwie prawdziwie mówię wam, nie jest niewolnik więtszy (nad) pana swego, ani posłaniec więtszy, (nad tego) który ji posłał. [17] »Jeśli te (rzeczy) wiecie błodzy będziecie, jeśli uczynicie to. [18] »Nie o wszech was mówię, ja wiem które wybrałem, ale aby się pismo wypełniło. Kto je zemną chleb, podniósł na mię piętę swoję. [19] »Za czasu mówię wam pierwej niż się stanie, abyście gdy się stanie uwierzyli że ja jestem. [20] »Prawdziwie prawdziwie mówię wam, kto przyjmuje kogobym posłał, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje (tego) kto mię posłał. [21] »To rzekszy Jesus zafrasował się duchem, a świadczył, i rzekł: Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż jeden zwas wyda mię. [22] »Poglądali przeto na się społem uczniowie wątpiąc o kim mówi. [23] »Był lepak leżący jeden z uczniów jego na łonie Jesusowem, którego miłował Jesus. [24] »Skinął przeto na tego Symon Piotr aby spytał, ktoby był o kim mówi. [25] »A on przychyliwszy się na piersi Jesusowe, mówi mu: Panie, który jest? [26] »Odpowiedział Jesus: On jest, któremu ja omoczywszy chleb podam. A omoczywszy chleb, dał Judaszowi Symonowemu Iskaryotskiemu. [27] »A za chlebem tedy wszedł weń szatan. Przeto mu mówi Jesus: Co czynisz, czyń rychlej. [28] »A tego nikt nie rozumiał z siedzących, k czemu rzekł jemu. [29] »Niektórzy bo mnimali, ponieważ mieszek miał Judasz, iż mówi mu Jesus, kup czego potrzebujem na święto, albo ubogim aby co dał. [30] »On przeto wziąwszy chleb, wnet wyszedł, a była noc gdy wyszedł. [31] »Mówi Jesus: Teraz rozsławion jest syn człowieczy i Bóg rozsławion wniem. [32] »Jeśli Bóg rozsławion wniem, i Bóg rozsławi ji w sobie, a wnet rozsławi ji. [33] »Dzieci, jeszcze na chwilkę zwami jestem, będziecie mię szukać, a jako rzekłem Judom, iż gdzie odchodzę ja, wy niemożecie przyść, (tak) i wam mówię teraz. [34] »Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali społem, jako umiłowałem was, abyście się i wy miłowali społem. [35] »Po tem poznają wszytcy, iż moi uczniowie jesteście, jeśli miłość macie jeden ku drugiemu. [36] »(13:36) Mówi mu Symon Piotr: Panie, gdzie idziesz? (13:37) Odpowiedział mu Jesus: Gdzie ja idę, niemożesz teraz zamną iść, lecz potym pójdziesz zamną. [37] »(13:38) Mówi mu Piotr: (Panie,) przeco niemogę za tobą iść teraz? Duszę moję za cię położę. [38] »(13:39) Odpowiedział mu Jesus: Duszę twoję za mię położysz? prawdziwie prawdziwie mówię tobie, jeszcze kur nie zapoje, aż się mnie zaprzysz trzy kroć. 
«  Ewangelia Jana 12 Ewangelia Jana 13 Ewangelia Jana 14  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).