Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Jana » Rozdział 11
«  Ewangelia Jana 10 Ewangelia Jana 11 Ewangelia Jana 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BYł lepak niektóry chory Łazarz z Betanijej ze wsi Maryej i Marty siostry jego. [2] »A była Marya co namazała pana olejkiem, i otarła nogi jego włosami swemi, tej brat Łazarz chorzał. [3] »Posłały przeto siostry jego k niemu mówiąc: Panie, oto którego miłujesz niemoże. [4] »A usłyszawszy Jesus, rzekł: Ta niemoc nie jest na śmierć, ale dla sławy Bożej, aby rosławion syn Boży przez nię. [5] »A miłował Jesus Marthę, i siostrę jej, i Łazarza. [6] »Jako przeto usłyszał że niemoże, tedy przedsię na miejscu gdzie był, dwa dni zmieszkał. [7] »Więc potym mówi uczniom: Idźmy do Judskiej (ziemie) zasię. [8] »Mówią mu uczniowie: Rabbi, teraz cię szukali ukamionować Judowie, a zaś tam idziesz? [9] »Odpowiedział Jesus: Nie dwanaście(li) jest godzin dnia? Jeśli kto chodzi w dzień nie obraża się, iż światło świata tego widzi. [10] »Lecz jeśli kto chodzi wnocy, obraża się że światła nie masz wniem. [11] »To rzekł; a zatem mówi im: Łazarz przyjaciel nasz zasnął, ale idę abym ji obudził. [12] »Rzekli przeto uczniowie jego: Panie jeśli zasnął, będzie zdrów. [13] »Mówił lepak Jesus o śmierci jego, a oni mnimali, że o spaniu sennem mówi. [14] »Tedy przeto, rzekł im jawnie: Łazarz umarł. [15] »A radem dla was, abyście wierzyli, iżem tam nie był. Ale idźmy k niemu. [16] »Rzekł przeto Thomasz rzeczony bliźniec, uczniom: Idźmy i my, abychmy pomarli znim. [17] »Tedy przyszedszy Jedus nalazł go już czterzy dni w grobie leżącego. [18] »A była Bethania blisko Jerozolimy, jakoby stajań piętnaście. [19] »A mnodzy z Judów przyszli byli do Marthy i do Maryej, aby je pocieszali po bratu ich. [20] »Ale Martha jako usłyszała że Jesus idzie zaszła mu, a Marya doma siedziała. [21] »Rzekła przeto Martha ku Jesusowi: Panie, gdybyś był tu, brat mój nie byłby umarł. [22] »Ale i teraz wiem, że oczkolwiek poprosisz Boga, da tobie Bóg. [23] »Mówi jej Jezus: Wstanie brat twój. [24] »Mówi mu Martha: Wiem że wstanie wpowstaniu w ostatecznym dniu. [25] »Rzekł jej Jesus: Ja jestem powstanie i żywot. Kto wierzy w mię, i choćby umarł, ożywie. [26] »I wszelki kto żywie i wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzyszli temu? [27] »Mówi mu: tak panie. Ja uwierzyłam że ty jesteś Christus syn Boży na świat idący. [28] »A to rzekszy poszła i pozwała Maryią siostrę swoję potajemnie rzekąc, uczyciel przyszedł i zowie cię. [29] »Ona jako usłyszała wstała rychło, i przyszła k niemu. [30] »A jeszcze nie przyszedł był Jesus do wsi, ale był na miejscu, gdzie mu zaszła była Martha. [31] »Przeto Judowie, którzy byli znią w domu, i pocieszali ją, ujrzawszy Maryią że rychło wstała i wyszła, szli za nią mówiąc: że poszła do grobu aby tam płakała. [32] »Przeto Maria jako skoro przyszła gdzie był Jezus, ujrzawszy ji, padła mu do nóg, mówiąc mu: Panie, jeślibyś był tu, nie umarłby był brat mój. [33] »Jesus przeto jako ją ujrzał płaczącą, i którzy znią przyszli Judowie płaczące, oborzył się duchem i zatrwożył się i rzekł: Gdzieście ji położyli? [34] »Rzekli mu: Panie przydź a oglądaj. [35] »I zapłakał Jesus. [36] »Mówili przeto Judowie: Oto jako ji miłował. [37] »A niektórzy znich rzekli: nie mógł ten co otworzył oczy ślepego uczynić, aby i ten nie umarł. [38] »A Jezus zaś oborzywszy się w sobie szedł do grobu; a był grób w jaskini, a kamień był nałożon na niej. [39] »Mówi Jesus, odejmicie kamień, mówi mu Martha siostra zmarłego: Panie, już śmierdzi, bo czwarty (mu dzień) jest: [40] »Mówi jej Jesus: Nie rzekłemli tobie iż jeśli uwierzysz, ujrzysz sławę Bożą? [41] »Odjęli przeto kamień (gdzie był umarły położon.) A Jesus podniósł oczy w zgórę, i rzekł: Ojcze, dziękuję tobie żeś mię wysłuchał. [42] »I ja wiedziałem że mię zawżdy wysłuchawasz, ale dla tłumu tu stojącego rzekłem, aby wierzyli żeś mię posłał. [43] »A to rzekszy głosem wielkim krzyknął: Łazarzu idź wen. [44] »I wyszedł który był zmarły, związane (mając) ręce i nogi chustkami, i twarz jego chustą obwiązana była. Mówi im Jesus: Rozwiężcie ji a puśćcie odyść. [45] »Mnodzy przeto z Judów, co byli przyszli do Maryej, obaczywszy co uczynił Jesus uwierzyli weń. [46] »Niektórzy lepak z nich poszli ku Faryzeuszom, i powiedzieli im co uczynił Jesus. [47] »Zebrali przeto Arcyoffiarnicy i Faryzeuszowie radę, i mówili: Co czynimy, że ten człowiek mnogie znamiona czyni? [48] »Jeśli go tak niechamy wszyscy weń uwierzą, i przyjdą Rzymianie, a zniszczą nas i miejsce, i naród. [49] »A jeden znich niektóry Kaiafa Arcyoffiarnikiem będąc roku onego, rzekł im: Wy nie wiecie nic, ani uważacie. [50] »Iż pożyteczno nam, aby jeden umarł za lud, a nie wszystekby naród zginął. [51] »A tego od samego siebie nie rzekł, ale Arcyoffiarnikiem będąc roku onego, prorokował że miał Jesus umrzeć za naród. [52] »Nie jedno za naród, ale aby i dzieci Boże rozproszone zebrał w jedno. [53] »Przeto od onego dnia uradzili aby ji zabili. [54] »Ale Jesus już się niejawnie przechadzał między Judmi, ale poszedł (z onąd) do krainy blisko pustynie, do Efraima rzeczonego miasta, i tam mieszkał z uczniami swemi. [55] »A była blisko pascha Judska, i wstąpili mnodzy do Jerozolimy zkrainy na paschę, aby oczyścili się. [56] »Przeto szukali Jesusa i mówili jeden ku drugiemu w świątnicy stojąc: Co się wam zda, że nie idzie na święto? [57] »A dali byli Arcyoffiarnicy i Faryzeuszowie roskazanie, aby, jeśli kto wie gdzie jest, skazał, żeby ji pojmali. 
«  Ewangelia Jana 10 Ewangelia Jana 11 Ewangelia Jana 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).