Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Łukasza » Rozdział 6
«  Ewangelia Łukasza 5 Ewangelia Łukasza 6 Ewangelia Łukasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »BYło lepak w sobotę wtóro pierwszą, gdy on szedł przez zboża, a szczypali uczniowie jego kłosy, i jedli wycierając rękoma. [2] »A niektórzy z Faryzeuszów mówili im: Co czynicie, co nie godzi się wsoboty? [3] »A odpowiedając Jesus, rzekł k nim: Ani tego czytaliście co uczynił Dawid, gdy łaknął, sam i którzy z nim byli; [4] »Jako wszedł do domu Bożego, i chleby pokładne wziął, i jadł, i dał i tym (co) z nim. Których niegodziło się jeść tylko samym offiarnikom? [5] »I mówił im: Iż panem jest syn człowieczy i soboty. [6] »Było lepak i w drugą sobotę (że) on wszedł do szkoły i uczył. I był tam człowiek, a ręka jego prawa była uschła. [7] »I pilnowali go księża i Faryzeuszowie, jeśliby w sobotę leczył, aby naleźli skargę nań. [8] »Lecz on wiedział pomyślenia ich, i rzekł człowiekowi uschłą rękę mającemu: Wstań, a stój w pośrzodku. On lepak wstawszy stanął. [9] »Rzekł przeto k nim Jesus: Spytam was co się godzi w soboty: dobrze czynić, albo źle czynić? Duszę uzdrowić, albo zagubić? [10] »I pojrzawszy około po wszytkich ich, rzekł człowiekowi: rościągni rękę twoję. A on uczynił (tak.) I naprawiona ręka jego. [11] »Lecz oni napełnili się bezumności, i mówili między sobą, coby uczynili Jesusowi. [12] »Było lepak w te dni, wyszedł na górę modlić się, i był przez noc na modlitwie Bożej. [13] »A gdy był dzień, przyzwał ucznie swoje, i wybrał z nich dwanaści, które i posłańcami nazwał. [14] »Symona którego i [P]iotrem nazwał. I Andrzeja brata jego, Jakoba i Johana, Filippa i Barthołomieia. [15] »Matheusza i Tomasza, Jakoba Alfeuszowego, i Symona nazwanego Zilotem. [16] »Judę Jakobowego, i Judę Iskaryotskiego, który był i wydawcą. [17] »I zszedszy z nimi stanął na miejscu równem, i tłum uczniów jego i mnóstwo wielkie ludu, ze wszytkiej Judskiej (ziemie) i z Jeruzalema, i z pomorza Tyru i Sydona, którzy byli przyszli słuchać go, i leczyć się od chorób swoich, [18] »I strapieni od duchów nieczystych, a zleczani bywali. [19] »A wszytek tłum szukał się go dotknąć, iż moc od niego wychodziła, i uzdrawiała wszytki. [20] »A on podniózszy oczy na ucznie swoje, mówił: Błodzy żebracy, iż wasze jest królestwo Boże. [21] »Błodzy łaknący ninie, iż nakarmieni będziecie. Błodzy płaczący ninie, iż śmiać się będziecie. [22] »Błodzy będziecie, gdy was nienawidzieć będą ludzie, i odłączać będą was, i łajać, i wyrzucać imię wasze jako złe dla syna człowieczego. [23] »Radujcie się w on dzień i poskakujcie: Oto bo zapłata wasza mnoga w niebiesiech. Po temuż bo czynili prorokom ojcowie ich. [24] »Wszakże biada wam bogatym, iż odnieśliście pociechę waszę. [25] »Biada wam nasyceni, iż łaknąć będziecie. Biada wam śmiejącym się ninie, iż zasmucicie się i płakać będziecie. [26] »Biada wam, gdy dobrze wam mówić będą ludzie, po temuż bo czynili fałszywym prorokom ojcowie jich. [27] »Ale wam mówię słuchającym: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie nienawidzącym was. [28] »Błogosławcie przeklinające was. I módlcie się za krzywdzące was. [29] »Bijącemu cię po czeluści, nastaw i drugiej, a od biorącego tobie płaszcz, i suknie nie zbraniaj. [30] »Każdemu proszącemu cię daj. A od biorącego twoje nie odbieraj. [31] »A jako chcecie aby wam czynili ludzie, i wy im czyńcie także. [32] »Co jeśli miłujecie miłujące was, jaki wam dzięk jest? Ano i grzesznicy miłujące miłują. [33] »A jeśli dobrze czynicie dobrze czyniącym wam, jaka wam dzięka jest? Ano grzesznicy toż czynią. [34] »A jeśli pożyczacie od których się spodziewacie odebrać, jaka wam dzięka jest? Ano i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby odebrali tak wiele. [35] »A tak miłujcie nieprzyjacioły wasze, i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, niczego się nie nadziewając, a będzie zapłata wasza mnoga, i będziecie synmi najwyższego, iż on łaskawy jest do niewdzięcznych i złościwych. [36] »Bądźcie przeto miłosierni, jako i ociec wasz miłosierny jest. [37] »Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie osądzajcie a nie będziecie osądzeni, odpuszczajcie a odpuszczono będzie. [38] »Dajcie, a dadzą wam, miarę dobrą, natłoczoną, i natrzęsioną, i opływającą dadzą do łona waszego: tąż bo miarą którą mierzycie, odmierzono będzie wam. [39] »Mówił im lepak podobieństwo: Czyli może ślepy ślepego wodzić? Nie obali do jamy wpadną? [40] »Nie jest uczeń nad uczyciela. Lecz doskonały każdy będzie (będąc) jako uczyciel jego. [41] »Co lepak widzisz pręt w oku brata twego, a bierzma w oku własnem nie obaczasz? [42] »Albo jako możesz mówić bratu twemu: Bracie, niech wyrzucę pręt który w oku twem, sam woku twojem bierzma niewidząc? obłudniku, wyrzuć pierwej bierzmo z oka swego, a tedy przejrzysz wyrzucić pręt który w oku brata twego. [43] »Nie jest bo dobre drzewo, czyniące owoc zły. Ani drzewo złe, czyniące owoc dobry. [44] »Bo każde drzewo z własnego owocu poznawają. Bo nie z ciernia zbierają figi, ani z głogu obierają grono. [45] »Dobry człowiek z dobrego skarbu serca swego wynosi dobro, a zły człowiek, ze złego skarbu wynosi złe. Bo z obfitości serca mówią usta. [46] »Lecz co mię zowiecie Panie, panie, a nie czynicie co mówię? [47] »Wszelki przychodzący ku mnie, a słuchający moich rzeczy, i czyniący je, pokażę wam komu jest podobny. [48] »Podobny jest człowiekowi budującemu dom, który wykopał i głęboko wybrał, i założył fundament na skale, a gdy powodź była, przypadła rzeka na on dom, i niemogła go wzruszyć, bo ugruntowany na skale. [49] »Lecz słuchający a nieczyniący, podobny jest człowiekowi budującemu dom na ziemi bez fundamentu, na który przypadła rzeka, i wnet upadł, i było obalenie domu onego wielkie. 
«  Ewangelia Łukasza 5 Ewangelia Łukasza 6 Ewangelia Łukasza 7  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).