Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Łukasza » Rozdział 21
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »WEjrzawszy lepak ujrzał bogate miecące dary swe do skarbu. [2] »Ujrzał też i wdowę niektórą ubożuchną kładącą dwa drobne. [3] »I rzekł: prawdziwie mówię wam, iż ta wdowa uboga więcej niż wszytcy wrzuciła. [4] »Bo wszytcy ci z obfitości swej wrzucili do darów Bożych. Lecz ta z niedostatku swego wszytko wyżywienie swe które miała wrzuciła. [5] »A gdy niektórzy mówili o świątnicy, iż kamieńmi cudnemi i upominkami ochędożona, rzekł: [6] »To na co patrzycie, przyjdą dni, których nie zostanie kamień na kamieniu któryby nie rozwalon. [7] »I spytali go mówiąc: Uczycielu, kiedy to będzie? a który znak gdy takowe (rzeczy) będą się miały dziać? [8] »A on rzekł: Patrzcie, abyście nie oszukani, mnodzy bo przyjdą na imię moje, mówiąc, iż ja jestem. I czas przybliżył się, przeto nie idźcie za nimi. [9] »Lecz gdy usłyszycie wojny, i rozruchy, nie lękajcie się, musi bo wszytko to dziać się pierwej. Ale nie wnet koniec. [10] »Tedy mówił im: Powstanie naród na naród. I królestwo na królestwo, [11] »Trzęsienia też wielkie po miejscach, i głody i mory będą. Strachy też i znamiona z nieba wielkie będą. [12] »Lecz przed tem wszytkiem będą was jimać, gonić, wydając do szkół i do ciemnic, przywodząc przed króle i starosty dla imienia mego. [13] »Lecz się (to) wam trafi na świadectwo. [14] »Połóżcie przeto do serc waszych nie obmyślać (jako się) obmawiać. [15] »Ja bo dam wam usta, i mądrość, której nie będą móc odeprzeć, ani przeciwić się wszytcy sprzeciwnicy waszy. [16] »Będziecie lepak wydawani od rodziców, i braciej, i przyrodzonych, i (od) przyjaciół, i zabiją (niektóre) z was. [17] »I będziecie mierzieni u wszech prze imię moje. [18] »Lecz włos z głowy waszej nie zginie. [19] »W cierpliwości waszej otrzymajcie dusze wasze. [20] »A gdy ujrzycie ostąpiony od wojsk Jeruzalem, tedy rozumiejcie, iż blisko spustoszenie jego. [21] »Tedy którzy w Judskiej (ziemi) są, niech uciekają do gór; a którzy w pośrzodku jej, niech wychodzą, a którzy po niwach, niech do niego nie wchodzą. [22] »Iż dni pomsty te są, aby się wypełniło wszytko (co) napisano. [23] »A biada brzemiennem i piersiami karmiącem w one dni. Bo będzie wielki ucisk na ziemi, i gniew w ludu tem. [24] »I polęgą od ostrza miecza. I zaprowadzeni będą do wszech narodów. A Jeruzalem będzie zdeptan od narodów, aż się wypełnią czasy narodów. [25] »I będą znamiona wsłońcu, i miesiącu, i gwiazdach, a na ziemi zamieszanie narodów w niedostatku rady, za szumem morza i burze (jego). [26] »Gdy się dusić będą ludzie od bojaźni i czekania, co będzie miało przyść na wszytek świat. Bo i siły niebieskie zachwieją się. [27] »A tedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i sławą mnogą. [28] »A gdy się to dziać poczynać będzie, wejrzycie a podnieście głowy wasze, ponieważ przybliża się odkupienie wasze. [29] »I rzekł im podobieństwo: Obaczcie figę i wszytkie drzewa. [30] »Gdy się pukają, już widząc z siebie znacie, że już blisko jest lato. [31] »Tak i wy, gdy ujrzycie takowe (rzeczy) znajcie iż blisko jest królestwo Boże. [32] »Prawdziwie mówię wam, iż nie minie ród ten, aż (to) wszytko będzie. [33] »Niebo i ziemia przeminą, lecz mowy moje nie przemijają. [34] »A ostrzegajcie się, aby się kiedy nie obciążyły serca wasze obżarstwem i pijaństwem, i troskami żywotnemi, aby nagle nie przypadły na was dni one. [35] »Bo jako sidło przyjdą na wsze mieszkające na obliczu wszytkiej ziemie. [36] »Czujcie przeto każdego czasu, modląc się, abyście za godne policzeni, ubieżeć wszego tego co ma być, i stanąć przed synem człowieczym. [37] »A był we dnie w świątnicy ucząc, a w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zową oliwną. [38] »A wszytek lud poraniał się do niego w świątnicy słuchać go. 
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).