Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 7
«  Ewangelia Marka 6 Ewangelia Marka 7 Ewangelia Marka 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zebrali się do niego Faryzeuszowie, i niektórzy księża co byli przyszli z Jerozolima, [2] »A ujrzawszy niektóre z uczniów jego, pospolitemi rękoma, to jest niemytemi, jeść chleb, utyskowali. [3] »Bo Faryzeuszowie, i wszyscy Judowie, jeśliby często rąk nieumywali, nie jedzą, trzymając ustawy starszych. [4] »I ztargu (przyszedszy) jeśliby się nie umyli, nie jedzą, i wiele jest inych (rzeczy) które przyjęli trzymać, umywania czasz, i konewek, i kotłów, i łyżek. [5] »Potym go pytali Faryzeuszowie i księża, przecz uczniowie twoi nie chodzą wedle ustawy starszych, ale nie umytemi rękoma jedzą chleb? [6] »A on odpowiedając rzekł im: Iż dobrze prorokował Ezaiasz o was obłudnych, jako jest napisano, lud ten wargami mię czci, lecz serce jich daleko stoi odemnie. [7] »A próźno mi służą, ucząc nauk, roskazań człowieczych. [8] »Bo opuściwszy roskazanie Boże, trzymacie ustawę człowieczą, umywania konewek, i czasz, i inych podobnych (rzeczy) wiele czynicie. [9] »I mówił im, dobrze odstawiacie przykazanie Boże, abyście ustawę waszę zachowali. [10] »Bo Moiżesz rzekł, czci ojca twego i matkę twoję, a złorzeczący ojcu abo matce, śmiercią niech umrze. [11] »A wy mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu abo matce, Korban, to jest, dar którykolwiek (będzie) odemnie, pomożeć. [12] »I niedopuszczacie mu więcej nic czynić ojcu jego abo matce jego. [13] »Borząc słowo Boże ustawą waszą którąście ustawili, i inych wiele (rzeczy) tym podobnych czynicie. [14] »A przyzwawszy wszytek tłum, rzekł jim: słuchajcie mię wszyscy a rozumiejcie. [15] »Niemasz nic znadworza człowieka co wchodzi weń coby go mogło zmazać, ale co wychodzi z niego, toć jest co zmaże człowieka. [16] »Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu niech słucha. [17] »A gdy wszedł wdom od tłumu, pytali go uczniowie jego o podobieństwie. [18] »I mówi im: Takli i wy nierozumni jesteście? Nierozumiecie iż wszytko co znadworza wchodzi w człowieka, nie może go zmazać? [19] »Ponieważ nie wchodzi mu do serca, ale do brzucha, i na wychod wychodzi, trawiąc wszytkie potrawy. [20] »Mówił lepak że co z człowieka wychodzi ono maże człowieka. [21] »Bo ze wnątrz z serca człowieczego wychodzą myśli złe, cudzołóstwa, nieczystości, morderstwa. [22] »Złodziejstwa, łakomstwa, niecnoty, zdrada, wszeteczeństwa, oko złe, bluźnierstwo, pycha, zuchwalstwo. [23] »Wszytkie te złości zewnątrz pochodzą, i mażą człowieka. [24] »A wstawszy ztamtąd szedł do granic Tyrskich i Sydońskich, a wszedszy wdom niechciał aby onim kto wiedział, lecz nie mógł się utaić. [25] »Bo usłyszawszy niewiasta oniem, której córka miała ducha nieczystego, przyszła i padła k nogam jego. [26] »A niewiasta była Greczka, rodem z Syrofenikij, i prosiła go aby czarta wygnał z córki jej. [27] »Lecz Jezus rzekł jej: Niechaj się pierwej dzieci nasycą. Bo niedobrze jest brać chleb u dzieci, a miotać psiętam. [28] »A ona odpowiedając mówi mu: Tak panie. Bo i psięta jadają pod stołem odrobiny dziatek. [29] »I rzekł jej: Dla tej rzeczy idzi, wyszedł czart zcórki twojej. [30] »A odszedszy do domu swego nalazła iż wyszedł czart, i córkę leżącą na łożu. [31] »I zasię wyszedszy zgranic Tyrskich i Sydońskich, przyszedł ku morzu Galileyskiemu, przez pojśrzodek granic Dekapolskich. [32] »I przywiedli mu głucha momotliwego, i prosili go aby nań rękę włożył. [33] »A wziąwszy go od tłumu z osobna, włożył palce swe do uszu jego, a plunąwszy tknął języka jego. [34] »I wejrzawszy wniebo, westchnął i rzekł jemu: Effata, to jest, otwórz się. [35] »I wnet się otworzyły uszy jego, i rozwiązała się zwiąska języka jego, i mówił prosto. [36] »I roskazał im aby żadnemu niepowiedali, ale czym on pilniej im zakazował, tym więcej przepowiedali. [37] »I nad zamiar dziwowali się, mówiąc: Dobrze wszytko uczynił i głuche czyni że słyszą, i nieme że mówią. 
«  Ewangelia Marka 6 Ewangelia Marka 7 Ewangelia Marka 8  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).