Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 16
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy minął Szabath, Marya Magdalena, i Marya Jakobowa i Saloma kupiły ziół, aby przyszedszy namazały go. [2] »A barzo rano jednego z Szabatów, przyszły do grobu, gdy (jeszcze) wschodziło słońce. [3] »I mówiły między sobą, kto odwali nam kamień ze drzwi grobowych? [4] »A pojrzawszy, obaczyły iż kamień odwalon, bo był wielki barzo. [5] »I wszedszy do grobu ujrzały młodzieńca siedzącego po prawicy, ubranego w szatę białą, i lękły się. [6] »A on mówi im, nie lękajcie się, Jezusa szukacie Nazarańskiego ukrzyżowanego, wstał, niemasz go tu, oto miejsce gdzie go było położono. [7] »Ale idźcie rzeczcie uczniom jego, i Piotrowi, iż was uprzedzi do Galileje, tam ji oglądacie, jako rzekł wam. [8] »A wyszedszy uciekły od grobu. Bo je wzięło było drżenie, i zapamiętanie, a nikomu nic nie rzekły, bo się bały. [9] »Wstawszy lepak rano pierwszego szabatu, ukazał się pierwej Maryej Magdalenie z której był wygnał siedm czartów. [10] »(A) ona szedszy, opowiedziała (tym) którzy znim bywali, narzekającym i płaczącym. [11] »A oni usłyszawszy iż jest żyw, i był widzian od niej, nie wierzyli. [12] »A potym dwiema znich idącym, ukazał się w inem kształcie, gdy szli do wsi. [13] »I ci szedszy opowiedzieli drugim, ale ani tym uwierzyli. [14] »Na ostatek onym jedennaście społu siedzącym ukazał się, i wymawiał (jim) niewiarę ich, i zatwardzenie serca, iż tym którzy ji widzieli wzbudzonego, nie wierzyli. [15] »I rzekł im: szedszy na wszytek świat przepowiedajcie Ewanielion wszemu stworzeniu. [16] »Kto uwierzy a ponurzy się, zbawion będzie, lecz kto nieuwierzy osądzon będzie. [17] »Znamiona lepak za tymi, którzy uwierzą te pójdą; przez imię moje czarty wyganiać będą, nowemi językami mówić będą. [18] »Węże będą brać, i choćby co śmiertelnego pili nie zaskodzi im, na niemocne ręce kłaść będą, a zdrowi będą. [19] »A tak pan gdy im to wymówił, wzięt jest do nieba, i siadł po prawicy Bożej. [20] »A oni wyszedszy przepowiedali wszędy gdzie pan znimi społu sprawował i rzecz utwierdzał przez naśladujące znaki. Koniec. 
«  Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16 Ewangelia Łukasza 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).