Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 15
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Wnet poranu radę uczyniwszy arcyoffiarnicy z starszymi i z księżą, i wszytek sejm, odwiedli związawszy Jezusa i wydali Piłatowi. [2] »I pytał go Piłat: Tyli jesteś król Judski? A on odpowiedając rzekł mu: Ty mówisz. [3] »I skarżyli nań arcyoffiarnicy wiele. [4] »A Piłat zasię spytał go mówiąc: Nic że nie odpowiedasz? Oto jako wiele świadczą przeciw tobie. [5] »A Jezus przedsię nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwował. [6] »Lecz co święto wypuszczał im więźnia jednego którego by żądali. [7] »A był którego nazywano Barabaszem z towarzyszmi swemi związan, którzy zbójce mężobójstwo byli uczynili. [8] »I zawoławszy tłum począł prosić, jako im zawżdy czynił. [9] »A Piłat odpowiedział im mówiąc, chcecieli puszczę wam króla Judskiego? [10] »Wiedział bo iż prze zazdrość wydali go arcyoffiarnicy. [11] »Lecz Arcyoffiarnicy poduszczyli tłum, iżby im radszej Barabasza puścił. [12] »A odpowiedając Piłat, zasię rzekł im: Co wżdy chcecie uczynię (temu) którego mienicie królem Judskim? [13] »Oni lepak krzyknęli, ukrzyżuj ji. [14] »A Piłat mówił im, co wżdy złego uczynił? A oni tym więcej krzyczeli, ukrzyżuj ji. [15] »A Piłat chcąc tłumowi dosyć uczynić, puścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego podał aby był ukrzyżowan. [16] »I wwiódszy ji żołnierze w dwór, to jest do sądowego domu, przyzwali wszytkę rotę. [17] »I oblekli w szarłat, i włożyli nań wieniec uplotszy zciernia. [18] »I poczęli go pozdrawiać mówiąc, bądź zdrów królu Judski. [19] »I bili głowę jego trzciną, i plwali nań, a nachylając kolan, kłaniali się jemu. [20] »A gdy się naśmiali zniego, zewlekli ji z szarłatu, i oblekli ji w szaty jego, i wywiedli go aby ji ukrzyżowali. [21] »I przymusili niektórego mimo idącego Symona Kyryneyskiego, idącego zpola, Ojca Alexandra i Rufa, aby niósł kr[z]yż jego. [22] »I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada miejsce trupich głów. [23] »I dali mu pić z mirrą wino. Lecz on nie wziął. [24] »A ukrzyżowawszy ji podzielili szaty jego, miecąc o nie los, co kto miał wziąć. [25] »A była trzecia godzina, i ukrzyżowali ji. [26] »I był napis winy jego napisany, król Judski. [27] »Ukrzyżowali też znim dwu zbójcu, jednego po prawicy a drugiego po lewicy jego. [28] »I wypełniło się pismo które mówi, z nieprawemi policzon jest. [29] »A mimo chodzący bluźnili go, chwiejąc głowami swemi, i mówiąc, biada co rozwalasz kościół, a za trzy dni budujesz. [30] »Wybaw się sam, a zstąp z krzyża. [31] »Także i arcyoffiarnicy nagrawając (go) między sobą z księżą mówili, ine zachował a siebie niemoże zachować; [32] »Chrystus król Izraelski, niech teraz zstąpi zkrzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli; też ukrzyżowani znim, sromocili ji. [33] »A gdy godzina przychodziła szósta, ciemność była po wszytkiej ziemi aż do dziewiątej godziny. [34] »A godziny dziewiątej, wołał Jezus głosem wielkim mówiąc: Eloi, Eloi, Lama sabachthani? co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił? [35] »A niektórzy z stojących słysząc mówili, oto Heliasza woła. [36] »Bieżawszy lepak jeden napełniwszy gębkę octu, i włożywszy na trzcinę dał mu pić mówiąc, niechajcie, ujrzymy jeśli przyjdzie Eliasz zjąć ji. [37] »A Jezus puściwszy głos wielki, wypuścił ducha. [38] »Tedy zasłona kościelna rozdarła się na dwoje, od wierzchu aż do dołu. [39] »A ujrzawszy setnik, który stał naprzeciw, iż tak wołając wypuścił ducha, rzekł, prawdziwie człowiek ten syn Boży był. [40] »A były i niewiasty patrząc zdaleka, między którymi była Marya Magdalena, i Marya Jakoba małego, i Jozego matka, i Soloma. [41] »Które też gdy był w Galilei, chadzały za nim, i służyły mu, i wiele inych, które zaszły były z nim, do Jerozolimy. [42] »A gdy już było późno, ponieważ było przygotowanie, to jest przed sobocie. [43] »Przyszedszy Jozef z Arymatyej, uczciwy senator, który też oczekawał królestwa Bożego, śmiele wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe. [44] »Piłat lepak dziwował się jeśliby już umarł, a wezwawszy setnika, pytał go dawnoli umarł. [45] »I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Jozefowi. [46] »A kupiwszy prześcieradło, i zjąwszy ji, uwinął wprześcieradło, i położył ji w grobie, który był wykowan z skały, i przytoczył kamień do drzwi grobowych. [47] »A Marya Magdalena, i Marya Jozego, patrzyły gdzie położono. 
«  Ewangelia Marka 14 Ewangelia Marka 15 Ewangelia Marka 16  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).