Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 13
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy wychodził z świątnice, rzekł mu niektóry z uczniów jego: Uczycielu, patrz jakie kamienie, i jakie budowania. [2] »A Jezus odpowiedając rzekł mu: Widzisz te wielkie budowania? Niezostanie kamień na kamieniu, któryby nie był rozwalon. [3] »A gdy siedział na górze oliwnej przeciw świątnicy pytali go osobno, Piotr, i Jakob, i Jan, i Andrzej: [4] »Powiedz nam, kiedy te (rzeczy) będą, a który znak gdy się to wszytko ma skończyć? [5] »A odpowiedając im Jezus, począł mówić: Baczcie aby was nikt nie zwodził. [6] »Bo mnodzy przyjdą na imię moje, mówiąc że ja jestem, i mnogie zwiodą. [7] »A gdy usłyszycie wojny i słuchy wojen, nietrwóżcie sobą, bo (to) musi być, ale nie już koniec. [8] »Powstanie bo naród na naród, a królestwo na królestwo, i będą trzęsienia (ziemie) po miejscach, i będą głody i zamieszania, początki to boleści. [9] »Patrzcież wy samych siebie, bo będą was wydawać do zborów i do szkół, i bici będziecie, i przed Starosty i króle stawiać was będą, dla mnie na świadectwo im. [10] »Lecz do wszytkich narodów potrzeba pierwej rozsławić Ewanielion. [11] »Gdy lepak wodzić was będą wydający, nie troszczcie się wprzód, cobyście mówili, ani rozmyślajcie, ale cokolwiek wam będzie dano onej godziny, to mówcie, bo nie wy jesteście mówiący, ale duch święty. [12] »Wyda lepak brat brata na śmierć, a ociec dziecię, i powstaną dzieci przeciw rodzicom, i będą je zabijać. [13] »I będziecie u wszech mierzieni dla imienia mego, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zachowan. [14] »Gdy lepak ujrzycie obrzydłość spustoszenia stojącą gdzie nie trzeba, kto czyta niech rozumie, tedy którzy w Judskiej (ziemi są) niech uciekają do gór. [15] »A kto na dachu, niech nie schodzi do domu, ani wchodzi wziąć co z domu swego. [16] »A kto będzie na polu, niech się nie wraca nazad wziąć szatę swoję. [17] »Biada lepak brzemiennem, i (piersiami) karmiącem w one dni. [18] »A módlcie się aby nie było uciekanie wasze zimie. [19] »Bo będą dni one uciśnieniem jakie nie było od początku stworzenia, które stworzył Bóg, aż dotąd, ani będzie. [20] »A jeśliby nie ukrócił pan dni onych, nie byłoby zachowane żadne ciało, ale dla wybranych które obrał, ukrócił dni. [21] »A tedy jeśliby wam kto rzekł, oto tu Chrystus, oto tam, nie wierzcie. [22] »Powstaną bo fałeszni Chrystusowie, i fałeszni Prorocy, i dadzą znaki i cuda ku zwiedzieniu, by mogło (być) i wybranych. [23] »A wy patrzcie, oto przepowiedziałem wam wszytko. [24] »Ale w one dni po uciśnieniu onem, słońce zaćmi się, a miesiąc nieda światła swego. [25] »I gwiazdy niebieskie będą padać, i mocy które w niebiesiech zachwieją się. [26] »Tedy też ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z mocą wielką i sławą. [27] »A tedy pośle anioły swe, i zbierze swe wybrane od czterzech wiatrów, od kończyn ziemie, aż do kończyn nieba. [28] »Od figi lepak nauczcie się podobieństwa, gdy już gałąź jej będzie młoda a wypuszcza listki, znacie iż blisko jest lato. [29] »Także i wy gdy to ujrzycie być, znajcież że już blisko jest u drzwi. [30] »Prawdziwie mówię wam, iż nie przeminie ten ród, aż wszytko to będzie. [31] »Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą. [32] »Lecz o dniu onem i o godzinie żaden nie wie, ani Anieli którzy wniebie, ani syn, tylko Ociec. [33] »Patrzajcie, nie śpicie, módlcie się, bo niewiecie kiedy czas będzie. [34] »Jako człowiek idąc (precz) zostawiwszy dom swój, i dawszy władzą niewolnikom swym, i każdemu robotę jego, a wrotnemu roskazał aby czuł. [35] »Czujcie przeto, bo niewiecie gdy Pan domu przydzie, zwieczora albo o pułnocy, albo o kurzech albo z poranku. [36] »Że gdy z prętka przyjdzie, nie znalazłby was śpiących. [37] »A co wam mówię, wszytkim wam mówię, czujcie. 
«  Ewangelia Marka 12 Ewangelia Marka 13 Ewangelia Marka 14  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).