Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Marka » Rozdział 11
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Gdy się przybliżali do Jeruzalima, (do Betfagi) i Bethaniej, ku górze oliwnej, posłał dwu z uczniów swych. [2] »I rzekł im, idźcie do wsi która przeciw wam, a wnet wszedszy do niej, najdziecie oślę przywiązane, na którem żaden człowiek nie siedział, odwiążcie je, i przywiedzcie. [3] »A jeśliby wam kto rzekł, co to czynicie, rzeczcie iż Pan potrzebuje go, i wnet je pośle sam. [4] »Poszli przeto, i naleźli oślę uwiązane u drzwi, znadworza na rozstaniach, i odwiązali je. [5] »A niektórzy z stojących tam, rzekli im, co czynicie iż odwięzujecie oślę? [6] »A oni rzekli jako im roskazał Jezus, i puścili je. [7] »I przywiedli oślę do Jezusa, i włożyli na nie odzienia swe, i wsiadł na nie. [8] »Mnodzy lepak słali odzienia swoje po drodze, a drudzy rąbali gałęzie zdrzew, i pościełali na drogę. [9] »A ci którzy szli wprzód i którzy za nim, krzyczeli mówiąc: Hoszyana, błogosławiony który idzie w imię Pańskie. [10] »Błogosławione królestwo przychodzące, Ojca naszego Dawida, hoszyana, na wysokościach. [11] »I wszedł do Jerozolimy, i do świątnice, a wszytko oglądawszy, a niż była wieczorna godzina, wyszedł do Bethanijej, z dwiemanaście. [12] »A nazajutrz wyszedszy z Bethanijej, łaknął. [13] »A ujrzawszy zdaleka figę mającą liście przyszedł, owaby nalazł co na niej, a przyszedszy do niej, nic nie nalazł, jedno liście, bo nie był czas figam. [14] »A odpowiedając rzekł jej, niech dalej z ciebie na wieki nikt owocu nie je; a słyszeli uczniowie jego. [15] »I przyszli do Jerozolimy, a Jezus wszedszy do świątnice, począł wyganiać przedające i kupujące w świątnicy, i stoły przekupników, i stołki przedających gołębie sprzewracał. [16] »Ani dopuścił aby kto nosił naczynie przez świątnicę. [17] »I uczył mówiąc im, nie napisanoli, że dom mój dom modlitwy będzie wezwan wszytkim narodom? A wyście ji uczynili jaskinią zbójec. [18] »I słyszeli księża i Arcyoffiarnicy, i szukali jakoby ji zatracili bo się go bali, ponieważ wszytek tłum zdumiewali się nad nauką jego. [19] »A gdy (już) późno było, wyszedł weń z miasta. [20] »A nazajutrz podle idąc ujrzeli figę zkorzenia uschłą. [21] »I wspomiawszy Piotr, rzekł mu: Rabbi, oto figa coś ją klął uschła. [22] »A Jezus odpowiedając rzekł im, miejcie wiarę Bożą. [23] »Prawdziwie mówię wam, iż którykolwiek rzecze górze tej, podnieś się, a wrzuć się w morze, a nie będzie się wahał w sercu swem, lecz uwierzy że się stanie co mówi, będzie mu coby rzekł. [24] »Dlatego mówię wam: Oczkolwiek modląc się prosicie, wierzcie że weźmiecie, a będzie wam. [25] »A gdy staniecie modlić się odpuśćcie jeśli co przeciw komu macie, aby i ojciec wasz który wniebiesiech odpuścił wam upadki wasze. [26] »Jeśli lepak wy nie odpuścicie, ani ociec wasz który wniebiesiech odpuści wam upadków waszych. [27] »I przyszli zasię do Jerozolimy, a gdy się on przechadzał w świątnicy, przyszli k niemu arcyoffiarnicy i księża i starszy. [28] »I mówią mu, którą to władzą czynisz? a kto tobie tę władzą dał, abyś to czynił? [29] »A Jezus odpowiedając rzekł im: Spytam was i ja o jednę rzecz, a odpowiedzcie mi, a powiem wam którą władzą to czynię. [30] »Nurzanie Johanowe zniebali było czyli zludzi? odpowiedzciesz mi. [31] »I myślili u siebie mówiąc: Jeśli rzeczemy z nieba, rzecze, przeczżeście mu przeto nie wierzyli? [32] »A jeśli rzeczemy z ludzi, boimy się ludu, wszyscy bo mieli Johana iż prawdziwie był prorok. [33] »A odpowiedając rzekli Jezusowi, nie wiemy. A Jezus odpowiedając mówi im, ani ja wam powiem którą władzą to czynię. 
«  Ewangelia Marka 10 Ewangelia Marka 11 Ewangelia Marka 12  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).