Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 28
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poźno lepak w sobotę, gdy świtało na pierwszy (dzień) tego dnia przyszła Maria Magdalena, i druga Maria, oględać grób. [2] »A oto trzęsienie było wielkie, bo anioł pański zstąpiwszy znieba, i przystąpiwszy odwalił kamień i siedział naniem. [3] »A było wejrzenie jego, jako błyskawica, a odzienie jego (białe) jako śnieg. [4] »A od strachu jego popadali strzegący, i byli jako martwi. [5] »Odpowiedając lepak anioł rzekł niewiastam: Nie bójcie się wy, wiem bo iż Jezusa który był ukrzyżowan, szukacie. [6] »Nie jest tu, wstał bo jako mówił. Przydźcie, obejrzycie mie[j]sce, gdzie leżał pan, [7] »A rychło szedszy rzeczcie uczniom jego, iż wstał (od zmarłych), i oto uprzedzi was do Galileie, tam go ujrzycie, oto rzekłem wam. [8] »A wyszedszy rychło od grobu z strachem i zradością wielką, bieżały opowiedzieć uczniom jego, [9] »A oto Jezus podkał je mówiąc: Bądźcie zdrowe, i przystąpiwszy ujęły nogi jego, i pokłoniły się mu. [10] »Tedy mówi im Jezus: niebójcie się, idźcie, opowiedzcie bratom moim aby szli do Galileie a tam mię ujrzą. [11] »A gdy one poszły, oto niektórzy z straży przyszedszy do miasta, powiedzieli arcyoffiarnikom wszytko co się działo. [12] »I zebrawszy się z starszemi, radę wziąwszy, śrebrników wiele dali żołnierzom, [13] »mówiąc: Rzeczcie iż uczniowie jego nocą przyszedszy ukradli ji nam śpiącym. [14] »A jeśli to usłyszano będzie u Starosty, my ji ubłagamy, a was bez kłopotu uczyniemy. [15] »A oni wziąwszy śrzebrniki, uczynili jako byli nauczeni, i rozsławiła się rzecz ta u Judów aż do dzisiejszego dnia. [16] »A jedennaście uczniowie szli do Galileje na górę gdzie im był postanowił Jezus. [17] »I ujrzawszy go pokłonili się jemu, a owi wątpili. [18] »I przystąpiwszy Jezus mówił jim rzekąc: Dana mi wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] »Szedszy przeto uczcie wszytkie pogany nurzając je w imię ojca i syna, i świętego ducha. [20] »Ucząc je strzec wszego ile roskazałem wam. A oto ja zwami jestem po wszytki dni aż do skończenia wieku. 
«  Ewangelia Mateusza 27 Ewangelia Mateusza 28 Ewangelia Marka 1  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).