Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 20
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Podobne bo jest królestwo niebieskie człowiekowi domowemu gospodarzowi, który wyszedł z zaraniem najmować robotniki do winnice swej. [2] »A zgodziwszy się zrobotniki po denarzu nadzień, posłał je do winnice swej. [3] »A wyszedszy o trzeciej godzinie, ujrzał ine stojące na targu próżnujące, i tym rzekł: [4] »Idźcie i wy do winnice mojej, a coby było sprawiedliwego, dam wam, a oni poszli. [5] »Zaś wyszedszy o szóstej i o dziewiątej godzinie, uczynił także. [6] »A o jedenastej godzinie wyszedszy, nalazł ine stojące próżnując, i mówi im: Co tu stoicie cały dzień próżni? [7] »Mówią mu: iż nas nikt nie najął. Mówi im: Idźcie i wy do winnice mojej a coby było sprawiedliwego weźmiecie. [8] »A gdy był wieczór, mówi pan winnice sprawcy swemu: Przyzów robotniki a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnych, aż do pierwych. [9] »I przyszedszy, którzy o jedenastej godzinie, wzięli po denarzu. [10] »Przyszedszy lepak pierwszy, mniemali żeby więcej wziąć mieli, i wzięli i ci po denarzu. [11] »A wziąwszy szemrali na gospodarza mówiąc: [12] »Iż ci ostateczni jednę godzinę robili, a równymi nam uczyniłeś je cośmy nosili ciężar dnia i znój. [13] »A on odpowiedając rzekł jednemu z nich: Towarzyszu niekrziwdzę cię. Nie po denarzuli zgodziłeś się zemną? [14] »Weźmi swoje a idź. Chcę ja temu ostatniemu dać jako i tobie. [15] »Za mi się nie godzi czynić co chcę zmojem? Jeśli oko twoje złościwe jest, bo ja dobry jestem. [16] »Tak będą ostateczni pierwszymi, a pierwszy ostatecznymi. Wiele bo jest wezwanych, a mało wybranych. [17] »A wstępując Jezus do Jerozolimy, wziął dwanaście uczniów osobno w drodze i rzekł jim: [18] »Oto wstępujemy do Jerozolimy, a syn człowieczy wydan będzie Arcyoffiarnikom i Księżej, i osądzą ji na śmierć. [19] »I wydadzą ji poganom, na urąganie, i biczowanie, i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia powstanie. [20] »Tedy przystąpiła k niemu matka synów Zebedeowych z synmi swymi kłaniając się i prosząc nieco u niego. [21] »A on rzekł jej: Co chcesz? A ona mówi mu: Rzecz aby siedzieli ci dwa synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy, w królestwie twojem. [22] »Odpowiedając lepak Jezus rzekł: Nie wiecie czego prosicie. Możecieli pić czaszę którą ja mam pić? (i nurzeniem co się ja nurzam nurzać się)? Mówią mu: Możemy. [23] »I mówi im: Czaszę przedsię moję pić będziecie (i nurzaniem którym się ja nurzam nurzać się będziecie) lecz siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja (rzecz) dać wam, ale którym nagotowano od ojca mego. [24] »A usłyszawszy dziesięć rozgniewali się o dwu bratu. [25] »Lecz Jezus przyzwawszy je rzekł: Wiecie iż książęta pogańskie panują im, i wielcy władają nimi. [26] »Lecz nie tak będzie u was. Ale ktoby chciał u was wielkim być, niechaj będzie waszym sługą. [27] »A ktoby u was chciał być pierwszym, niech będzie waszym parobkiem. [28] »Jako syn człowieczy nie przyszedł aby mu służono, ale służyć, i dać duszę swą okupem za mnogie. [29] »A gdy wychodził z Jerycha, szedł za nim tłum wielki. [30] »A oto dwa ślepi siedzący przy drodze usłyszawszy iż Jezus przechodzi, wołali mówiąc: Zmiłuj się nad nami panie synu Dawidów. [31] »A tłum groził im, aby milczeli. Lecz oni (tym) więcej wołali mówiąc: zmiłuj się nad nami panie synu Dawidów. [32] »I stanąwszy Jezus zawołał ich, i rzekł: Co chcecie uczynię wam? [33] »Mówią mu: Panie, aby się otworzyły nasze oczy. [34] »A rozżaliwszy się Jezus dotknął się oczu ich, i wnet przejrzeli, i poszli za nim. 
«  Ewangelia Mateusza 19 Ewangelia Mateusza 20 Ewangelia Mateusza 21  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).