Teksty » Nowy Testament - Szymon Budny » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy się narodził Jesus w Bethlehemie Judskiem, we dnioch Heroda Króla, oto Czarnoksiężnicy od wschodu przyszli do Jeruszalima mówiąc: Gdzie jest, który się narodził Król Judski? [2] »Bo widzieliśmy gwiazdę jego na wschodu, i przyszliśmy pokłonić się mu. [3] »A usłyszawszy Herod Król strwożył się i wszytek Jeruszalim znim. [4] »I zebrawszy wszytki Arcyoffiarniki i księżą ludu, pytał u nich gdzieby się Chrystus rodzić miał. [5] »A oni mu rzekli: w Bethlehemie Judskiem. [6] »Bo tak napisano przez Proroka: A ty Bethlehemie Efrato, nieciaśniejszy jesteś w tysiącoch Judskich; z ciebie mi wynidzie, który panować będzie nad ludem Israelskim. [7] »Tedy Herod potajemnie przyzwawszy Czarnoksiężniki, pytał u nich pilno czasu ukazanej gwiazdy. [8] »A posyłając je do Bethlehema rzekł: Idźcie pytajcie się pilno o pacholęciu, a gdy najdziecie oznajmicie mi, że i ja szedszy pokłonię się jemu. [9] »A oni usłuchawszy Króla, poszli. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodu, szła przed nimi, aż przyszła i stanęła zwierzchu, gdzie było pacholę. [10] »A ujrzawszy gwiazdę uradowali się radością wielką barzo. [11] »I weszli w dom, a naleźli pacholę z Marią matką jego. I padając kłaniali się mu. A otworzywszy skarby swe, przynieśli mu dary: złoto i kadzidło i mirrę. [12] »A oznajmienie wziąwszy we śnie, żeby się niewracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do swej krainy. [13] »A gdy oni odeszli, oto anioł Jehowy jawił się Josefowi we śnie rzekąc: Wstawszy weźmi pacholę i matkę jego a uciecz do Micraimu, i bądź tam, aż gdy rzeknę tobie. Bo będzie Herod szukać pacholęcia aby je stracić. [14] »A on wstawszy wziął pacholę i matkę jego w nocy, i szedł do Micraimu, i był tam aż do skonania Herodowego. [15] »(Aby się spełniło co rzeczono od Jehowy przez Proroka mówiącego: z Micraimu wyzwałem syna mego.) [16] »Tedy Herod ujrzawszy iż naśmian od Czarnoksiężników, zagniewał się barzo, posłał a pomordował wszytkie pacholęta, które (były) w Bethlehemie, i we wszech granicach jego, ode dwu lat i niżej, wedle czasu którego się był dopytał od czarnoksiężników. [17] »(Tedy się spełniło co rzeczono od Jeremiasza proroka mówiącego: [18] »Głos w Ramie słyszan, narzekanie, płacz, i wrzask wielki, Rachel płacząca synów swych niedała się ucieszyć że ich niemasz.) [19] »A gdy skonał Herod, oto anioł Jehowy jawił się we śnie Josefowi w Micraimie rzekąc: [20] »Wstawszy weźmi pacholę i matkę jego, a idzi do ziemie Israelskiej. Bo pomarli którzy szukali dusze pacholęcia. [21] »A on wstawszy wziął pacholę i matkę jego i przyszedł do ziemie Israelskiej. [22] »A gdy usłyszał że Archelaus królował nad Judską (ziemią) miasto Heroda ojca swego, bał się tam iść, a oznajmienie wziąwszy we śnie, zaszedł wstrony Galilskie. [23] »I przyszedszy wprowadził się do miasta rzeczonego Nazaret; (aby się spełniło co rzeczono przez proroki, iż Nazareyskim zwan będzie.) 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »


 Źródło tekstu: Chomikuj.pl - marekkow144Opis prezentowanego tekstu: Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. Transkrypcja typu "B": an.esword i marekkow144. Tekst zamieszczony za zgodą autorów transkrypcji (zgody odpowiednio z dn. 2018.03.13 i 2018.02.28).